Pachten van grond

Groen Ontwikkelfonds Brabant verpacht gronden, zowel binnen als buiten het Natuurnetwerk Brabant. De meeste gronden worden jaarlijks opnieuw verpacht.
Groen Ontwikkelfonds Brabant verbindt voorwaarden aan de pacht. De voorwaarden zijn vastgelegd in pachtpakketten. Aantoonbaar duurzaam gebruik van de pachtgrond is een van de belangrijkste gunningscriteria.

Duurzaamheids score

Bij de uitgifte van pachtgronden is niet alleen de geboden prijs bepalend. Sinds het pachtjaar 2017 wordt voor de gunning ook meegewogen of een potentiële pachter aantoonbare inspanningen doet voor een beter waterbeheer, verbetering van de bodemkwaliteit en versterking van de biodiversiteit.
Wat dat betekent leest u onderstaand.

Duurzaamheids score

Percelen binnen Natuurnetwerk

Alle vrij uitgeefbare gronden binnen het Natuurnetwerk Brabant worden uitgegeven in zogenaamde Natuurpacht.
Lees onderstaand wat dat betekent voor de pachtvoorwaarden.

Percelen binnen Natuurnetwerk

Percelen buiten Natuurnetwerk

De percelen buiten het Natuurnetwerk Brabant worden met 2 basiseisen, die voor alle percelen gelden, verpacht. Welke dat zijn? Klik op onderstaande link.

Percelen buiten Natuurnetwerk

Pachtpakketten

Provincie Noord-Brabant biedt drie pachtpakketten aan: geliberaliseerde pacht, natuurpacht en natuurpacht plus. Alle pachtpakketten hebben eigen, bijzondere voorwaarden. Deze zijn vastgelegd in de pachtovereenkomsten die de provincie Noord-Brabant heeft opgesteld en met de pachters is aangegaan.
Klik op onderstaande link voor de voorwaarden.

Pachtpakketten

Pachtlijsten

Groen Ontwikkelfonds Brabant verpacht sinds 2016 een groot deel van de grondportefeuille van provincie Brabant. Via onderstaande link vindt u een overzicht van de gunningen in de afgelopen jaren.

Pachtlijsten

Duurzame gronduitgifte

Negen Brabantse organisaties, onder wie Groen Ontwikkelfonds Brabant, werken samen om het feitelijk gebruik van de gronden, die zij verpachten of in gebruik geven, te verduurzamen. Zij stellen voorwaarden aan het gebruik van de gronden, maar bedenken ook nieuwe aanpakken. Zij delen die graag met anderen op een inspiratieplatform.

Duurzame gronduitgifte