Actuele publicaties verkochte grond

De gronden van Groen Ontwikkelfonds Brabant worden in principe altijd via een openbare inschrijving verkocht.
Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen dat het wenselijk is gronden onderhands te ruilen of te verkopen. In dat geval volgt er een openbare publicatie over de verkoop.

Voorgenomen verkoop perceel Kromhurken

Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant (hierna: het college) is voornemens om het perceel, kadastraal bekend als gemeente Bergeijk, Sectie H nr. 915, te verkopen aan Staatsbosbeheer (hierna te noemen SBB).

Voorgenomen verkoop perceel Kromhurken

Archief publicaties verkochte grond

Voor een overzicht van alle eerder afgeronde verkopen klik op onderstaande link.

Archief publicaties verkochte grond