Actuele publicaties verkochte grond

De gronden van Groen Ontwikkelfonds Brabant worden in principe altijd via een openbare inschrijving verkocht.
Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen dat het wenselijk is gronden onderhands te ruilen of te verkopen. In dat geval volgt er een openbare publicatie over de verkoop.

Voorgenomen verkoop Eendenveld 10 Babyloniƫnbroek

Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant en Groen Ontwikkelfonds Brabant hebben het voornemen om de locatie aan de Eendenveld 10 (kadastraal ABG00 A 1235) in Babyloniƫnbroek te verkopen aan een particulier.

Voorgenomen verkoop Eendenveld

Archief publicaties verkochte grond

Voor een overzicht van alle eerder afgeronde verkopen klik op onderstaande link.

Archief publicaties verkochte grond