Meer over
Ondernemend Natuurnetwerk Brabant

Hoe en waar kunt u nieuwe natuur maken?

Hoe en waar kunt u nieuwe natuur maken?

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant helpt u om nieuwe natuur te maken. Maar hoe en waar eigenlijk? Kijk hoe dit werkt en waar in Brabant kansen en mogelijkheden liggen.

Natuurmakers in beeld

Natuurmakers in beeld

Mensen die zelf natuur maken: in Brabant zie je dat steeds vaker.
Zoals bijvoorbeeld een eigen natuurgebied aanleggen of voedselbomen aanplanten op het eigen bedrijf.

Lezing 'Zelf natuur ontwikkelen in Brabant'

Lezing 'Zelf natuur ontwikkelen in Brabant'

Pachtuitgifte in 2018

Pachtuitgifte in 2018

Verkoop percelen Nieuw-Ginneken

Verkoop percelen Nieuw-Ginneken

Gunning pilot Natuurlijk Ondernemen

Gunning pilot Natuurlijk Ondernemen

Op 30 juni 2017 is het gunningsbesluit van de pilot Natuurlijk Ondernemen gepubliceerd.

Website Duurzame Gronduitgifte

Website Duurzame Gronduitgifte

Op 29 juni is de website www.duurzamegronduitgifte.nl gelanceerd

Vacature lid Investeringscommissie

Vacature lid Investeringscommissie

Een van de leden van de Investeringscommissie stopt er mee. Per 1 oktober aanstaande is er een vacature.

Investeringsreglement gewijzigd

Investeringsreglement gewijzigd

Per 26 juni 2017 is het Investeringsreglement gewijzigd.

Brochure 'Maatschappelijke kansen grondbezit overheden'

Brochure 'Maatschappelijke kansen grondbezit overheden'

Wageningen Enviromental Research heeft onderzoek gedaan naar de maatschappelijke kansen van grondbezit door overheden. De resultaten zijn vastgelegd in een brochure.

Nota van Inlichtingen Oud-Herlaer

Nota van Inlichtingen Oud-Herlaer

De Nota van Inlichtingen van de openbare inschrijving van Oud-Herlaer is op 30 mei gepubliceerd.

Column Mary Fiers: 'Waar doen we het voor?'

Column Mary Fiers: 'Waar doen we het voor?'

Gedeputeerde over jaarverslag 2016: 'Ruim baan voor goede initiatieven'

Jaarverslag en -rekening 2016

Inzicht met bodempaspoort

Inzicht met bodempaspoort

ZLTO heeft een online bodempaspoort ontwikkeld. In het bodempaspoort worden op perceelsniveau gegevens over de kwaliteit van de Brabantse bodem opgeslagen

Toch uw plan financieren?

Toch uw plan financieren?

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant en Nationaal Groenfonds zijn samen op zoek naar kansrijke, concrete initiatieven die lastig financierbaar blijken.

Inspiratiegids

Inspiratiegids

Bekijk de Inspiratiegids voor verrassende en bijzondere voorbeelden van natuurontwikkeling.

Jaarplan 2017

Jaarplan 2017

'Inspelen op nieuwe kansen' is de titel én het motto van het jaarplan 2017

 • Hoe en waar kunt u nieuwe natuur maken?
 • Natuurmakers in beeld
 • Lezing 'Zelf natuur ontwikkelen in Brabant'
 • Plannen én evaluatie pilot
 • Pachtuitgifte in 2018
 • Verkoop percelen Nieuw-Ginneken
 • Gunning pilot Natuurlijk Ondernemen
 • Website Duurzame Gronduitgifte
 • Vacature lid Investeringscommissie
 • Investeringsreglement gewijzigd
 • Brochure 'Maatschappelijke kansen grondbezit overheden'
 • Nota van Inlichtingen Oud-Herlaer
 • Column Mary Fiers: 'Waar doen we het voor?'
 • Gedeputeerde over jaarverslag 2016: 'Ruim baan voor goede initiatieven'
 • Inzicht met bodempaspoort
 • Toch uw plan financieren?
 • Inspiratiegids
 • Jaarplan 2017

Meer berichten

Onze Brabantse natuur

Onze missie

Samen met andere partijen het Natuurnetwerk Brabant vergroten, verbinden en verbeteren.


Onze partners

We doen het niet alleen

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant werkt samen met andere partijen aan het vergroten, verbinden en verbeteren van het Natuurnetwerk Brabant.