Wat kunnen wij voor ú betekenen?

Waarvoor kunt u bij Groen Ontwikkelfonds Brabant terecht?
Wij hebben geld over voor goede plannen die bijdragen aan de vervolmaking van het Natuurnetwerk in Brabant. Wij hebben grond beschikbaar. Soms hebben we ook panden in de verkoop. En u kunt bij ons terecht voor advies.

Inspiratie

In de afgelopen jaren zijn al veel, soms bijzondere, natuurplannen gerealiseerd. Inspirerende voorbeelden van lef en ondernemerschap én mooie combinaties met bijvoorbeeld landbouw, energie, wonen, gezondheid, recreatie, educatie en economie.
Wij hebben er een aantal voor u verzameld en samengebracht in een Inspiratiegids en op een Inspiratiepagina.

Inspiratie

Subsidiekansen

Heeft u concrete ideeën om nieuwe natuur aan te leggen? Groen Ontwikkelfonds Brabant stelt financiële middelen beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe natuur. Wilt u weten of uw aanvraag kansrijk is? Neem, voordat u een aanvraag indient, eerst contact op met het team Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant. Zij helpen u graag verder!

Subsidiekansen

Ruilen of (ver)kopen

Groen Ontwikkelfonds Brabant biedt mogelijkheden om gronden te ruilen, te verkopen of aan te kopen. Klik op de button voor het aanvraagformulier voor het ruilen of het aankopen (door Groen Ontwikkelfonds Brabant) van uw grond. Bekijk hier welke gronden Groen Ontwikkelfonds Brabant momenteel ter verkoop aanbiedt.

Ruilen of (ver)kopen

Grond pachten

Groen Ontwikkelfonds Brabant verpacht sinds 2016 een groot deel van de grondportefeuille van de provincie Noord-Brabant. Het gaat om gronden binnen het Natuurnetwerk Brabant, maar ook om gronden erbuiten.
De beschikbare percelen worden via een openbare inschrijving verpacht. Meer weten? Klik op onderstaand blok.

Grond pachten

Panden te koop

Groen Ontwikkelfonds Brabant biedt regelmatig panden, gelegen in het Natuurnetwerk Brabant, te koop aan.
Klik op de button voor een overzicht van de beschikbare panden.

Panden te koop

Ondernemend Natuurnetwerk

Groen Ontwikkelfonds Brabant helpt ondernemers, die hun economische activiteiten willen combineren met de ontwikkeling én instandhouding van natuur.

Ondernemend Natuurnetwerk