Wat kunnen wij voor ú betekenen?

Groen Ontwikkelfonds Brabant stelt geld en grond beschikbaar voor goede plannen die bijdragen aan de vervolmaking van het Natuurnetwerk in Brabant. Soms hebben we ook panden in de verkoop. En u kunt bij ons terecht voor advies.

Inspiratie

In de afgelopen jaren zijn al veel, soms bijzondere, natuurplannen gerealiseerd. Wij hebben er een aantal voor u verzameld en samengebracht op de inspiratiepagina.

Meer én nieuwe kennis

Natuur ontwikkelen lijkt zo eenvoudig, maar dat is het niet. Op deze kennispagina vind je handreikingen die jou kunnen helpen bij de ontwikkeling van nieuwe natuur.

Subsidiekansen

Heeft u concrete ideeën om nieuwe natuur aan te leggen? Groen Ontwikkelfonds Brabant stelt financiële middelen beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe natuur.

Ruilen of (ver)kopen

Groen Ontwikkelfonds Brabant biedt mogelijkheden om gronden te ruilen, te verkopen of aan te kopen.

Grond pachten

Groen Ontwikkelfonds Brabant verpacht sinds 2016 een groot deel van de grondportefeuille van de provincie Noord-Brabant. De beschikbare percelen worden via een openbare inschrijving verpacht.

Gebouwen te koop

Groen Ontwikkelfonds Brabant biedt soms gebouwen, al dan niet gelegen in het Natuurnetwerk Brabant, te koop aan.
Klik op de button voor een overzicht van de beschikbare gebouwen.

Ondernemend Natuurnetwerk

Groen Ontwikkelfonds Brabant helpt ondernemers, die hun economische activiteiten willen combineren met de ontwikkeling én instandhouding van natuur.