Subsidie aanvragen

Wilt u een subsidie van het Groen Ontwikkelfonds Brabant voor uw project?
Op de pagina ‘Ik wil subsidie aanvragen’ vindt u een handig stappenplan dat u kunt doorlopen. 

Tip 1: Win advies in

Het team Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant kan initiatiefnemers adviseren over de opzet van kansrijke projecten en ondersteunt bij het opstellen van subsidieaanvragen bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Maak daar gebruik van!

Tip 2: laat vooraf een taxatie doen

Om initiatiefnemers bij de planvorming voor natuurontwikkeling optimaal te faciliteren bieden wij de mogelijkheid om de bij de planontwikkeling betrokken percelen, voorafgaand aan de inzending van de concrete subsidieaanvraag, door het Groen Ontwikkelfonds Brabant te laten taxeren. Het daarvoor benodigde formulier kunt u hier downloaden. U kunt het taxatieverzoek, ondertekend, bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant indienen. Natuurlijk geldt dit alleen voor serieuze natuurontwikkeling.

Tip 3: Ondernemend Natuurnetwerk?

Nieuwe natuur aanleggen in combinatie met een duurzaam verdienmodel kan aantrekkelijk zijn voor ondernemers.
Daarvoor is het concept Ondernemend Natuurnetwerk ontwikkeld.
Het Ondernemend Natuurnetwerk Brabant is niet alleen interessant voor agrariërs, maar ook voor bijvoorbeeld recreatiebedrijven, particuliere landgoedeigenaren én innovatieve ondernemers met vernieuwende ideeën over hoe natuur gecombineerd kan worden met een economisch verdienmodel.