Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant – het team

De Werkeenheid is het loket voor initiatiefnemers. Het geeft adviezen over de opzet van kansrijke projecten en ondersteunt bij het opstellen van subsidieaanvragen bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

De werkeenheid is een vereniging van de provincie Noord-Brabant en haar Manifestpartners .

Contactgegevens

Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant
T: 06-18303065
E: werkeenheidnatuurnetwerk@brabant.nl

Loes Bonnemayer

Loes Bonnemayer
coördinator Werkeenheid Natuurnetwerk
lbonnemayer@brabant.nl 

Leon Gerritsen

Leon Gerritsen
medewerker Werkeenheid Natuurnetwerk
lgerritsen@brabant.nl

Mirjam Stavleu

Mirjam Stavleu
medewerker Werkeenheid Natuurnetwerk
MStavleu@brabant.nl

Anneke Adegeest

Anneke Adegeest
medewerker Werkeenheid Natuurnetwerk
jadegeest@brabant.nl 

Nicole Pakker

Nicole Pakker
medewerker Werkeenheid Natuurnetwerk
upakker@brabant.nl 

 

Chris Tönissen

Chris Tönissen
medewerker Werkeenheid Natuurnetwerk
ctonissen@brabant.nl 

Aschwin Groep

Aschwin Groep
medewerker Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant
agroep@brabant.nl 

Janny van Duijnhoven

Janny van Duijnhoven
projectondersteuner
jvduijnhoven@brabant.nl