Grond

Groen Ontwikkelfonds Brabant ondersteunt ondernemers, organisaties, particulieren en overheden bij de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. Het fonds heeft geld (subsidies) én grond beschikbaar.
Welke percelen worden verkocht (al dan niet middels een ruiling) en/of verpacht en hoe u zelf uw grond kunt verkopen of ruilen, vindt u op deze pagina.

Actueel: beschikbare grond

Op deze pagina vindt u een overzicht van de percelen die op dit moment te koop of ter verpachting worden aangeboden. Dat is exclusief kortdurende pacht; dat aanbod vindt u elders op deze pagina.

Verpachting van grond

Tot het moment waarop (landbouw)grond kan worden ingezet voor de realisatie van nieuwe (ondernemende) natuur, wordt de grond vaak kortdurend verpacht. Meer weten? Kijk hier.

 

Gebouwen te koop

Groen Ontwikkelfonds Brabant biedt soms gebouwen, al dan niet gelegen in het Natuurnetwerk Brabant, te koop aan.
Klik op de button voor een overzicht van de beschikbare gebouwen.

U zoekt grond voor natuur

U bent op zoek naar grond om natuur te realiseren? Bekijk hier de mogelijkheden én de actuele verkopen/pachtuitgiftes.

Uw grond verkopen of ruilen?

U heeft grond en wilt die graag aan ons verkopen of ruilen tegen een van onze percelen? Lees hier hoe u dat kunt doen en wie u daar bij kunnen helpen.

Verkochte percelen en gebouwen

Benieuwd naar de afgeronde verkoopprocedures? Hier vindt u een overzicht van de verkochte percelen en gebouwen

Actuele publicaties verkochte grond

Als uitgangspunt worden alle gronden van Groen Ontwikkelfonds Brabant via een openbare inschrijving verkocht. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen dat het wenselijk is gronden onderhands te ruilen of te verkopen. In dat geval volgt er een openbare publicatie over de verkoop.