Grond

Groen Ontwikkelfonds Brabant ondersteunt ondernemers, organisaties, particulieren en overheden bij de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. Het fonds heeft geld (subsidies en leningen) én grond beschikbaar.
Op deze pagina vindt u een actueel overzicht van gronden die worden verkocht, verpacht of anderszins beschikbaar zijn.

Grond voor voedselbossen

Groen Ontwikkelfonds Brabant start een pilot, waarbij 22,5 hectare grond beschikbaar wordt gesteld voor de inrichting, het beheer en de exploitatie van een voedselbos.

Grond voor voedselbossen

Verkoop ingerichte natuur

Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft in het najaar van 2019 iets minder dan 30 hectare ingerichte natuur en landschapselementen te verkoop aangeboden.
Klik onderstaand voor de gunningslijst.

Verkoop ingerichte natuur

Verkoop nog in te richten natuur

Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft in het najaar van 2019 ruim 20 hectare nog in te richten natuurgrond te koop of pacht aangeboden.
Klik onderstaand voor de gunningslijst.

Verkoop nog in te richten natuur

Pachtuitgifte 2020

De beschikbare pachtpercelen worden gepubliceerd op www.pachtbank.nl. Op deze percelen kan, conform de bij de percelen aangegeven voorwaarden, worden ingeschreven.

Pachtuitgifte 2020

Aanvraag formulier

Wilt u grond kopen, verkopen of ruilen? Of wilt u grond pachten van provincie Noord-Brabant?
U kunt via bijgaand formulier uw interesse kenbaar maken bij Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Ruilen, pachten of (ver)kopen?

Grond pachten?

Groen Ontwikkelfonds Brabant verpacht sinds 2016 een groot deel van de grondportefeuille van de provincie Noord-Brabant. Het gaat om gronden binnen het Natuurnetwerk Brabant, maar ook om gronden erbuiten.
De beschikbare percelen worden via een openbare inschrijving verpacht. Meer weten? Klik op onderstaand blok.

Grond pachten