Grond

Groen Ontwikkelfonds Brabant ondersteunt ondernemers, organisaties, particulieren en overheden bij de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. Het fonds heeft geld (subsidies en leningen) én grond beschikbaar.
Op deze pagina vindt u een actueel overzicht van gronden die worden verkocht, verpacht of anderszins beschikbaar zijn.

Actuele grondverkopen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de gronden die Groen Ontwikkelfonds Brabant te koop aanbiedt.

Actuele grondverkopen

Pachtuitgifte 2020

De beschikbare pachtpercelen worden gepubliceerd op www.pachtbank.nl. Op deze percelen kan, conform de bij de percelen aangegeven voorwaarden, worden ingeschreven.

Pachtuitgifte 2020

Aanvraag formulier

Wilt u grond kopen, verkopen of ruilen? Of wilt u grond pachten van provincie Noord-Brabant?
U kunt via bijgaand formulier uw interesse kenbaar maken bij Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Ruilen, pachten of (ver)kopen?

Grond pachten?

Groen Ontwikkelfonds Brabant verpacht sinds 2016 een groot deel van de grondportefeuille van de provincie Noord-Brabant. Het gaat om gronden binnen het Natuurnetwerk Brabant, maar ook om gronden erbuiten.
De beschikbare percelen worden via een openbare inschrijving verpacht. Meer weten? Klik op onderstaand blok.

Grond pachten