Grond

Groen Ontwikkelfonds Brabant ondersteunt ondernemers, organisaties, particulieren en overheden bij de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. Het fonds heeft geld (subsidies en leningen) én grond beschikbaar.
Op deze pagina vindt u een actueel overzicht van gronden die worden verkocht, verpacht of anderszins beschikbaar zijn.

Grond voor nieuwe natuur

Bent u op zoek naar grond voor nieuwe natuur in Brabant? Alle vragen worden beantwoord in de informatiefolder.

Grond voor nieuwe natuur

Pachtuitgifte 2021

Tot 25 september 2020 kan worden ingeschreven voor op de provinciale gronden, die via een openbare inschrijving worden verpacht.

Pachtuitgifte 2021

Verkoop ingerichte natuur

In najaar van 2019 is 30 ha ingerichte natuur en landschapselementen te koop aangeboden. Klik onderstaand voor de gunningslijst.

Verkoop ingerichte natuur

Verkoop nog in te richten natuur

In najaar van 2019 is 20 hectare nog in te richten natuurgrond te koop of pacht aangeboden. Klik onderstaand voor de gunningslijst.

Verkoop nog in te richten natuur

Aanvraag formulier

Wilt u grond kopen, verkopen of ruilen? Of wilt u grond pachten van provincie Noord-Brabant?
U kunt via bijgaand formulier uw interesse kenbaar maken bij Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Ruilen, pachten of (ver)kopen?

Grond pachten?

Groen Ontwikkelfonds Brabant verpacht sinds 2016 een groot deel van de grondportefeuille van de provincie Noord-Brabant. Het gaat om gronden binnen het Natuurnetwerk Brabant, maar ook om gronden erbuiten.
De beschikbare percelen worden via een openbare inschrijving verpacht. Meer weten? Klik op onderstaand blok.

Grond pachten