Beschikbare grond

Groen Ontwikkelfonds Brabant ondersteunt ondernemers, organisaties, particulieren en overheden bij de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. Het fonds heeft geld (subsidies en leningen) én grond beschikbaar.
Op deze pagina vindt u een actueel overzicht van gronden die worden verkocht, verpacht of anderszins beschikbaar zijn.

Pachtuitgifte 2019

De beschikbare pachtpercelen worden gepubliceerd op www.pachtbank.nl. Het gaat om percelen die ten tijde van de inschrijving eind 2018 nog niet beschikbaar waren. Op deze percelen kan, conform de bij de percelen aangegeven voorwaarden, worden ingeschreven.

Pachtuitgifte 2019

Ruilen, pachten of (ver)kopen?

Wilt u grond kopen, verkopen of ruilen? Of wilt u grond pachten van provincie Noord-Brabant?
U kunt via bijgaand formulier uw interesse kenbaar maken bij Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Ruilen, pachten of (ver)kopen?