U zoekt grond voor natuur

U bent op zoek naar grond om natuur te realiseren? Lees hier over de mogelijkheden om gronden te kopen of te pachten en bekijk de actuele verkopen en pachtuitgiftes.

Flyer 'Grond voor nieuwe natuur'

Bent u op zoek naar grond voor nieuwe natuur in Brabant? Alle vragen worden beantwoord in de informatiefolder.

Flyer 'Grond voor nieuwe natuur'

Pilot Nieuwe Natuur in Erfpacht

Wél plannen voor de aanleg van natuur, maar (nog) onvoldoende financiële middelen. Dan biedt deze pilot mogelijk een oplossing.

Pilot Nieuwe Natuur in Erfpacht

Werkwijze verkoop van gronden

Onder dit kopje vindt u algemene informatie over de werkwijze die Groen Ontwikkelfonds Brabant hanteert bij de verkoop van gronden.

Werkwijze verkoop van gronden

ACTUEEL: beschikbare grond

Op deze pagina vindt u een overzicht van de percelen die op dit moment te koop of ter verpachting worden aangeboden. Dat is exclusief kortdurende pacht; dat aanbod vindt u elders op deze pagina.

Actueel: beschikbare grond

Kortdurende verpachting

Groen Ontwikkelfonds Brabant verpacht sinds 2016 een groot deel van de grondportefeuille van provincie Noord-Brabant. De beschikbare gronden worden jaarlijks via een openbare inschrijving verpacht. Meer weten? Klik op onderstaand blok.

Kortdurende verpachting