U zoekt grond voor natuur

U bent op zoek naar grond om natuur te realiseren? Lees hier over de mogelijkheden om gronden te kopen of te pachten en bekijk de actuele verkopen en pachtuitgiftes.

Flyer 'Grond voor nieuwe natuur'

Bent u op zoek naar grond voor nieuwe natuur in Brabant? Alle vragen worden beantwoord in de informatiefolder.

Pilot Nieuwe Natuur in Erfpacht

Wél plannen voor de aanleg van natuur, maar (nog) onvoldoende financiële middelen. Dan biedt deze pilot mogelijk een oplossing.

Werkwijze verkoop van gronden

Onder dit kopje vindt u algemene informatie over de werkwijze die Groen Ontwikkelfonds Brabant hanteert bij de verkoop van gronden.