Afspraken en regelingen

Groen Ontwikkelfonds Brabant zet de beschikbare middelen (geld en grond) zorgvuldig en transparant in.
Om dat te waarborgen hanteren we onder meer de volgende regelingen en afspraken: