Actuele verkoop percelen

Nog in te richten natuurgrond

We bieden 22,5 hectare grond aan, die nog ingericht moet worden als natuur.
We zoeken initiatiefnemers met een goed plan om de percelen in te richten en daarna te beheren. Elk perceel is anders. Soms zijn er mogelijkheden voor nieuw bos, dan weer voor natte heide of vochtige hooilanden en soms kunt u zelf invulling geven aan het soort natuur dat u wil ontwikkelen.

Wilt u natuur ontwikkelen in combinatie met ondernemende activiteiten, dan is dat op enkele percelen ook mogelijk.

Over de verkoop(procedure) is een aantal vragen gesteld. Die vragen worden beantwoord in onderstaande Nota van Inlichtingen.

Inschrijven op de gronden, die nog zijn in te richten als natuur, kan tot en met 25 mei aanstaande. 
Klik op de BLAUWE button bovenaan voor het inschrijfformulier.

Inschrijfleidraad nog in te richten natuur

Nota van Inlichtingen nog in te richten natuur

Bijlage A perceelsinformatie nog in te richten natuur

Bijlage B verkoopovereenkomst met kwalitatieve verplichting

Bijlage C verklaring combinatie

Bijlage D begrippen

Planning

Zie onderstaand de planning.
Op 6 april is de inschrijftermijn voor de al ingerichte natuur geëindigd. Deze gronden, in totaal 18 hectare, zijn inmiddels gegund.
De stukken, die bij deze verkoopprocedure behoorden, zijn nog terug te vinden in het Archief.

Zit er niet bij wat u zoekt?

We verwachten dat we in de loop van het jaar nog meer natuurgrond kunnen aanbieden.