Actuele verkoop percelen

Verkoop De Ruttestraat 11 in Netersel

Groen Ontwikkelfonds Brabant zoekt initiatiefnemers die een goed plan hebben voor de natuurpercelen en de gebouwen aan De Ruttestraat 11 in Netersel en deze willen kopen. Het gaat in totaal om ruim 5,5 hectare grond, een bedrijfswoning en een oude stal.
In de Inschrijfleidraad leest u meer over de inschrijfprocedure en de randvoorwaarden. Verder treft u hierbij de Nota van Inlichtingen aan met daarin een wijziging van de koopovereenkomst en de beantwoording van de gestelde vragen.

Inschrijven?

Wilt u inschrijven voor De Ruttestraat 11, maak dan gebruik van het digitale inschrijfformulier.
Wat u indient bij de inschrijving en welke stukken in ieder geval moeten worden toegevoegd staat beschreven in de Inschrijfleidraad.

Belangrijke data

  • Uiterste datum indienen inschrijving bij Groen Ontwikkelfonds Brabant:
    2 maart 2022
  • Gunningsbesluit Groen Ontwikkelfonds Brabant:
    5 april 2022

INSCHRIJFLEIDRAAD

Inschrijfleidraad

bijlage A: informatiebrochure

bijlage B: verkoopovereenkomst gebouwen

bijlage C: koopovereenkomst natuurpercelen

bijlage D: verklaring combinatie

bijlage E: begrippenlijst inschrijfleidraad

NOTA VAN INLICHTINGEN

Nota van Inlichtingen

Bijlagen

A. Koopovereenkomst

B. Projectplan Waterwet Natte Natuurparel de Utrecht
a. Projectplan
b. Maatregelenkaart Omleiding
c. Bestekstekening nabij Ruttestraat

C. Bouwkundig rapport september 2021

D. Asbestinventarisatie woning en opstallen 16 oktober 2014

E. BUS-melding asbest

F. Bodemrapport september 2018

G. Bouwtekeningen (9 stuks)
tekening a.
tekening b.
tekening c.
tekening d.
tekening e.
tekening f.
tekening g.
tekening h.
tekening i.

H. Klickmelding
a. Brief Kadaster
b. Kaart alle thema’s

I. Informatie beschermde soorten Wet Natuurbescherming
a. Ontheffing
b. Brief ODBN Monitoring oktober 2021

J.Archeologisch onderzoek
a. Archeologisch bureauonderzoek
b. Rapportage veldonderzoek archeologie