Actuele verkoop percelen

Nog in te richten natuurgrond

We bieden 22,5 hectare grond aan, die nog ingericht moet worden als natuur.
We zoeken initiatiefnemers met een goed plan om de percelen in te richten en daarna te beheren. Elk perceel is anders. Soms zijn er mogelijkheden voor nieuw bos, dan weer voor natte heide of vochtige hooilanden en soms kunt u zelf invulling geven aan het soort natuur dat u wil ontwikkelen. De percelen zijn te koop en voor 1 perceel bieden we ook de mogelijkheid van erfpacht aan.

Wilt u natuur ontwikkelen in combinatie met ondernemende activiteiten, dan is dat op enkele percelen ook mogelijk.

Inschrijfleidraad nog in te richten natuur

Bijlage A perceelsinformatie nog in te richten natuur

Bijlage B verkoopovereenkomst met kwalitatieve verplichting

Bijlage C verklaring combinatie

Bijlage D begrippen

Al ingerichte natuurgrond

We bieden 18 hectare grond aan die (onlangs) is ingericht als natuur. We zoeken initiatiefnemers met een goed beheerplan voor deze natuur. In deze tranche zitten ook kruidenrijke graslanden. In bijlage A leest u alles over de aangeboden percelen.
Uiteraard heeft u de gelegenheid om vragen te stellen over de percelen en de procedure. U kunt in de inschrijfleidraad lezen hoe dat werkt.

Inschrijfleidraad (onlangs) ingerichte natuur

Bijlage A perceelsinformatie (onlangs) ingerichte natuur

Bijlage B verkoopovereenkomst met kwalitatieve verplichting

Bijlage C verklaring combinatie

Bijlage D begrippen

Planning

Zie onderstaand de planning voor de beide verkoopprocedures. het inschrijfformulier wordt op de site geplaatst zodra de Nota van Inlichtingen is gepubliceerd en de feitelijke inschrijving start.

 

Zit er niet bij wat u zoekt?

We verwachten dat we in de loop van het jaar nog meer natuurgrond kunnen aanbieden.