Aanbod gebouwen

Op dit moment heeft Groen Ontwikkelfonds Brabant 1 gebouw (Putseweg 25 in Ossendrecht) in de verkoop.

VERKOOP LANDHUIS, PUTSEWEG 25 IN OSSENDRECHT

In opdracht van Groen Ontwikkelfonds Brabant verkoopt Ilse Vastgoed een riant en sfeervol vrijstaand landhuis met vrijstaande garage en liefst 6.962 m² grond aan de Putseweg 25 in Ossendrecht.

Het landhuis ligt midden in het Natura2000-gebied Brabantse Wal. Vereniging Natuurmonumenten is eigenaar van de natuurgronden die om het landhuis liggen. Het beheer van Natuurmonumenten is erop gericht om leefruimte te creëren voor een grote variatie aan planten en dieren. Dat doen ze door een afwisseling te creëren tussen akkers (direct om de woning) en kruidenrijke graslanden met houtwallen (aan de overkant van de woning).
Vanwege de ligging van het landhuis in het natuurgebied is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld. Bij de inrichting van het perceel dient te worden voldaan aan wat in het landschappelijk inpassingsplan is afgesproken. Voor zover dat nog niet is gebeurd, moet dat alsnog -voor eigen rekening- te worden gedaan. Zo moet er aan de achterzijde van het perceel een houtsingel dan wel struweel worden aangelegd. Via een zogeheten ‘kwalitatieve verplichting’ wordt dat ook opgenomen in de koopovereenkomst.

De stikstofgevoeligheid van het Natura2000-gebied kan ook gevolgen hebben voor eventuele verbouwplannen en het houden van dieren. Het is daarom aan te raden om eerst na te gaan of eventuele plannen vergunningtechnisch mogelijk zijn. Meer informatie is hier te vinden

Bekijk de verkoopbrochure

Planning:
de woning staat vanaf 3 januari 2023  in de verkoop.
Tot en met 23 februari 2023 kan op de woning worden ingeschreven.
De gunning vindt uiterlijk 2 maart 2023 plaats. De inschrijver moet zijn bod gestand doen tot en met 9 maart 2023.