Aanbod gronden

Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft de opdracht én de ambitie om voor 2027 het Natuurnetwerk Brabant (NNB) te realiseren. Wij doen dat niet zelf, maar ondersteunen initiatiefnemers die nieuwe natuur -en daarmee (delen van) het Brabantse natuurnetwerk- willen aanleggen.

Wij hebben geld (in de vorm van subsidies) en grond (gronden gelegen in het natuurnetwerk en ruilgronden) beschikbaar om natuurmakers te helpen hun plannen uit te voeren. Soms verkopen we niet alleen gronden, maar bieden we ze ook in erfpacht aan. In de informatie, die wij bij een grondverkoop verstrekken, staat dat dan specifiek vermeld.

Van wie is de grond?
De grond is juridisch eigendom van provincie Noord-Brabant. Over deze grond heeft Groen Ontwikkelfonds Brabant het zogenaamd ‘economisch trekkingsrecht’, oftewel: het recht om de gronden te verkopen. Ook het tijdelijk beheer van de gronden valt onder de verantwoordelijkheid van Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Hoe verkopen wij de natuur en ruilgrond?
De verkoop van de natuurgrond gaat altijd via een openbare procedure. De verkoopprocedure is daarmee voor alle geïnteresseerden transparant.
Bovendien maakt zo iedereen de kans om zelf natuur te kopen of te pachten.
Meer weten over dit principe van gelijkberechtiging? Klik hier.

Ook in een gebiedsproces worden ruilgronden meestal via een openbare procedure aangeboden. In sommige situaties kan ruilgrond echter ook rechtstreeks onderhands worden verkocht,  als daardoor de mogelijkheden voor het realiseren van nieuwe natuur groot zijn. Soms wordt ook gericht ruilgrond gekocht om een grondruil met een eigenaar van grond, die al gelegen is binnen het Natuurnetwerk, tot stand te kunnen brengen.

Hoe ziet een verkoopprocedure er uit?
We hanteren verschillende procedures bij de verkoop van grond.
De procedures, die wij hanteren, worden hier in een notendop beschreven.

Interesse?
Het is voor ons altijd interessant om te weten of u interesse heeft in een van onze percelen in het Natuurnetwerk Brabant. U kunt uw interesse kenbaar maken via dit formulier. Dit verzoek kan namelijk aanleiding geven om dit perceel bij de volgende openbare verkoop aan te bieden.
Let op: dit betekent niet dat u automatisch een melding krijgt als dit perceel daadwerkelijk te koop komt. De aankondiging van de verkoop verschijnt altijd op onze website. Ons advies: volg de website!

Vragen?
Algemene vragen kunt u stellen via het contactformulier. Wij nemen vervolgens graag contact met u op.