Aanbod gronden

Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft de opdracht én de ambitie om voor 2027 het Natuurnetwerk Brabant (NNB) te realiseren. Wij doen dat niet zelf, maar ondersteunen initiatiefnemers die nieuwe natuur -en daarmee (delen van) het Brabantse natuurnetwerk- willen aanleggen.

Wij hebben geld (in de vorm van subsidies) en grond (gronden gelegen in het natuurnetwerk en ruilgronden) beschikbaar om natuurmakers te helpen hun plannen uit te voeren. Soms verkopen we niet alleen gronden, maar bieden we ze ook in erfpacht aan. In de informatie, die wij bij een grondverkoop of gebiedsproces verstrekken, staat dat dan specifiek vermeld.

Van wie is de grond?
De grond is juridisch eigendom van provincie Noord-Brabant. Over deze grond heeft Groen Ontwikkelfonds Brabant het zogenaamd ‘economisch trekkingsrecht’, oftewel: het recht om de gronden te verkopen. Ook het tijdelijk beheer van de gronden valt onder de verantwoordelijkheid van Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Hoe verkopen wij de natuur- en ruilgrond?
De verkoop van de natuurgrond gaat in principe via een openbare procedure. De verkoopprocedure is daarmee voor alle geïnteresseerden transparant. Bovendien maakt zo iedereen de kans om zelf natuur te kopen of te pachten. Ook in een gebiedsproces worden natuur- en ruilgronden meestal via een openbare procedure aangeboden. In sommige situaties kan grond echter ook rechtstreeks onderhands worden verkocht aan (of geruild met) mensen of partijen, die al grond in het Natuurnetwerk Brabant bezitten en de realisatie van nieuwe natuur mogelijk maken. Als dat gebeurt zal dat altijd transparant zijn en op deze website worden gemotiveerd.

Openbare verkoopprocedures kunnen ingewikkeld zijn. Zowel wij als onze samenwerkingspartners willen bij de verkoop van gronden alle belangstellenden gelijke kansen bieden, op basis van zorgvuldig samengestelde informatie. In deze notitie leest u hoe dat in zijn werk gaat.

Heeft u vragen over de inhoud van deze notitie, neem dan contact op met Groen Ontwikkelfonds Brabant, via info@groenontwikkelfondsbrabant.nl