Kortdurende verpachting

Groen Ontwikkelfonds Brabant verpacht ook gronden voor een korte periode, meestal voor een jaar. Meestal gaat het om landbouwgrond, die ingezet gaat worden voor de ontwikkeling van nieuwe natuur. Dat kan door omvorming van de landbouwgrond naar natuur, maar percelen kunnen ook worden geruild met gronden die binnen het Natuurnetwerk Brabant liggen. Het perceel blijft dan in gebruik als landbouwgrond.
Zolang er nog geen concrete natuurplannen voor deze percelen zijn, worden ze kortdurend verpacht.

Beschikbare pachtgrond

Benieuwd welke gronden worden verpacht en hoe u daarvoor in aanmerking kunt komen?
Klik op onderstaand blok.

Beschikbare pachtgrond

Meer over pachten grond?

Groen Ontwikkelfonds Brabant verpacht sinds 2016 een groot deel van de grondportefeuille van de provincie Noord-Brabant. De beschikbare percelen worden jaarlijks via een openbare inschrijving verpacht.
Meer weten? Klik op onderstaand blok.

Meer over pachten grond?