Pachtlijsten

Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft sinds 1 januari 2016 de pachtuitgifte overgenomen van een groot deel van de grondportefeuille van de provincie Noord-Brabant. De beschikbare percelen worden via een openbare inschrijving verpacht.

De inschrijvingen van de potentiële pachters worden niet uitsluitend beoordeeld op de geboden prijs, maar vooral ook op de inspanningen die agrarische ondernemers leveren voor een duurzaam gebruik van de grond. Wie aantoonbaar zorgt voor goed waterbeheer, verbetering van de bodemvruchtbaarheid en versterking van de biodiversiteit –en daarvoor eerder certificaten heeft ontvangen-, maakt meer kans op gunning van een cluster van percelen.

Inschrijvingen voor pachtgronden 2021

De inschrijving voor de openbare verpachting 2021 opent op 31 augustus 2020 om 12:00 uur en sluit op 25 september om 12:00 uur.

De percelen staan op de website www.pachtbank.nl. Bij elk perceel vindt u een korte toelichting, een kaart van het perceel en de algemene pachtvoorwaarden, de inschrijfvoorwaarden én de bijzondere voorwaarden waar aan moet worden voldaan.

Wilt u meer weten over bijvoorbeeld de pachtpakketten of de duurzaamheidsscore, kijk dan op Grond pachten.

Gunning pachtgronden 2021

Uiterlijk 15 november 2020 worden de eerste provinciale pachtgronden voor 2021 gegund.

In de daaropvolgende periode worden met enige regelmaat nog enkele beschikbare percelen gepubliceerd op www.pachtbank.nl. Het gaat dan om percelen die ten tijde van de inschrijvingsronde nog niet beschikbaar waren of waarvan de status onjuist vermeld was. U kunt daar dan conform de bij de percelen aangegeven voorwaarden op inschrijven.

Bent u nog op zoek naar gronden om te pachten, houd deze website dan goed in de gaten. Als er nog percelen beschikbaar komen voor de pacht 2021, dan zullen wij deze hier plaatsen.

Pachtlijst 2020

Klik hier voor de pachtlijst 2020.

Eerdere pachtuitgiftes

Klik hier voor de pachtlijst 2019

Klik hier voor de pachtlijst 2018

Klik hier voor de pachtlijst 2017.