Pachtlijsten

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft sinds 1 januari 2016 de pachtuitgifte overgenomen van een groot deel van de grondportefeuille van de provincie Noord-Brabant. De beschikbare percelen worden via een openbare inschrijving verpacht.

De inschrijvingen van de potentiële pachters worden niet uitsluitend beoordeeld op de geboden prijs, maar vooral ook op de inspanningen die agrarische ondernemers leveren voor een duurzaam gebruik van de grond. Wie aantoonbaar zorgt voor goed waterbeheer, verbetering van de bodemvruchtbaarheid en versterking van de biodiversiteit –en daarvoor eerder certificaten heeft ontvangen-, maakte meer kans op gunning van een cluster van percelen.

Gunning pachtgronden 2019

Vanaf oktober 2018 zijn de eerste provinciale pachtgronden voor 2019 gegund, waarna steeds enkele percelen gegund zijn. Klik hier voor de pachtlijst 2019

Wijzigingen pachtuitgifte 2019

Een aantal clusters heeft een SKAL-status. Bij deze clusters krijgt een SKAL-bedrijf (of SKAL-bedrijf in oprichting) voorrang bij de gunning.
Een aantal clusters gelegen binnen Natuur Netwerk komt in aanmerking voor een versnelde omschakeling naar SKAL. Deze clusters worden gegund op basis van de duurzaamheidsscore.
Een aantal clusters wordt aangeboden voor een periode van 2 of 3 jaar.
Klik hier voor meer informatie.

Eerdere pachtuitgiftes

Klik hier voor de pachtlijst 2018

Klik hier voor de pachtlijst 2017.