Pachtlijsten

Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft sinds 1 januari 2016 de pachtuitgifte overgenomen van een groot deel van de grondportefeuille van de provincie Noord-Brabant. De beschikbare percelen worden via een openbare inschrijving verpacht.

De inschrijvingen van de potentiële pachters worden niet uitsluitend beoordeeld op de geboden prijs, maar vooral ook op de inspanningen die agrarische ondernemers leveren voor een duurzaam gebruik van de grond. Wie aantoonbaar zorgt voor goed waterbeheer, verbetering van de bodemvruchtbaarheid en versterking van de biodiversiteit –en daarvoor eerder certificaten heeft ontvangen-, maakt meer kans op gunning van een cluster van percelen.
Lees hier hoe de duurzaamheidsscore wordt berekend.

Pacht 2023

Zie HIER een overzicht van de gegunde percelen 2023.

Eerdere pachtuitgiftes

Klik hier voor de pachtlijst 2022

Klik hier voor de pachtlijst 2021

Klik hier voor de pachtlijst 2020

Klik hier voor de pachtlijst 2019

Klik hier voor de pachtlijst 2018

Klik hier voor de pachtlijst 2017.