Pachtlijsten

Groen Ontwikkelfonds Brabant is sinds 1 januari 2016 verantwoordelijk voor een deel van de pachtuitgifte van grond die juridisch in eigendom is van de provincie Noord-Brabant. De beschikbare percelen worden via een openbare inschrijving verpacht.

De inschrijvingen van de potentiële pachters worden niet uitsluitend beoordeeld op de geboden prijs, maar vooral ook op de inspanningen die agrarische ondernemers leveren voor een duurzaam gebruik van de grond. Wie aantoonbaar zorgt voor goed waterbeheer, verbetering van de bodemvruchtbaarheid en versterking van de biodiversiteit –en daarvoor eerder certificaten heeft ontvangen-, maakt meer kans op gunning van een cluster van percelen.

Lees hier hoe de duurzaamheidsscore wordt berekend.

Pacht 2024

Van maandag 11 september tot vrijdag 6 oktober 2023 12.00 kon worden ingeschreven op pachtgrond van de provincie Noord-Brabant. De gunningslijst van deze pachtronde vindt u hier.

Vanaf maandag 30 oktober tot en met vrijdag 17 november 2023 zijn nog enkele andere beschikbare clusters/percelen aangeboden. De gunning hiervan is op 15 december toegevoegd aan de gunningslijst.

Van maandag 27 november 12.00 uur tot en met vrijdag 15 december 2023 12.00 uur kon opnieuw worden ingeschreven op pachtgrond van de Provincie Noord Brabant. De gunningslijst van deze pachtgrond vindt u hier.

De beschikbare percelen 2024 vindt u op www.pachtbank.nl

Wilt u automatisch bericht ontvangen bij de publicatie van nieuwe percelen van de provincie Noord-Brabant? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief via pachtbeheer@brabant.nl.

Eerdere pachtuitgiftes

 

Klik hier voor de voorlopige pachtlijst 2024

Klik hier voor de pachtlijst 2023

Klik hier voor de pachtlijst 2022

Klik hier voor de pachtlijst 2021

Klik hier voor de pachtlijst 2020

Klik hier voor de pachtlijst 2019

Klik hier voor de pachtlijst 2018

Klik hier voor de pachtlijst 2017.