Pachtlijsten

Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft sinds 1 januari 2016 de pachtuitgifte overgenomen van een groot deel van de grondportefeuille van de provincie Noord-Brabant. De beschikbare percelen worden via een openbare inschrijving verpacht.

De inschrijvingen van de potentiële pachters worden niet uitsluitend beoordeeld op de geboden prijs, maar vooral ook op de inspanningen die agrarische ondernemers leveren voor een duurzaam gebruik van de grond. Wie aantoonbaar zorgt voor goed waterbeheer, verbetering van de bodemvruchtbaarheid en versterking van de biodiversiteit –en daarvoor eerder certificaten heeft ontvangen-, maakt meer kans op gunning van een cluster van percelen.
Lees hier hoe de duurzaamheidsscore wordt berekend.

Gunning pacht 2022

Wilt u weten wie voor 2022 welk pachtperceel gegund heeft gekregen? Bekijk de pachtlijst 2022.

Er komen géén nieuwe percelen meer beschikbaar voor 2022. In het najaar worden de percelen, die in 2023 beschikbaar komen, gepubliceerd. De openbare inschrijving wordt te zijner tijd aangekondigd via onder meer deze website, de maandelijkse nieuwsbrief en www.pachtbank.nl

Eerdere pachtuitgiftes

Klik hier voor de pachtlijst 2021

Klik hier voor de pachtlijst 2020

Klik hier voor de pachtlijst 2019

Klik hier voor de pachtlijst 2018

Klik hier voor de pachtlijst 2017.