Pachtlijsten

Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft sinds 1 januari 2016 de pachtuitgifte overgenomen van een groot deel van de grondportefeuille van de provincie Noord-Brabant. De beschikbare percelen worden via een openbare inschrijving verpacht.

De inschrijvingen van de potentiële pachters worden niet uitsluitend beoordeeld op de geboden prijs, maar vooral ook op de inspanningen die agrarische ondernemers leveren voor een duurzaam gebruik van de grond. Wie aantoonbaar zorgt voor goed waterbeheer, verbetering van de bodemvruchtbaarheid en versterking van de biodiversiteit –en daarvoor eerder certificaten heeft ontvangen-, maakt meer kans op gunning van een cluster van percelen.

Gunning pachtgronden 2019

Vanaf oktober 2018 zijn de eerste provinciale pachtgronden voor 2019 gegund, waarna steeds enkele percelen gegund zijn. Klik hier voor de pachtlijst 2019

Pachtuitgifte 2020

De certificaten voor de duurzaamheidsscore zijn geactualiseerd. Zo is bijvoorbeeld het bodempaspoort komen te vervallen en zijn ‘on-the-way-to’-certificaten toegevoegd. Zie hier voor de volledige lijst van de geselecteerde duurzaamheidscertificaten.

Eerdere pachtuitgiftes

Klik hier voor de pachtlijst 2018

Klik hier voor de pachtlijst 2017.