Ik wil subsidie aanvragen

U wilt een subsidie aanvragen? Lees, voordat u een aanvraag indient, eerst het Investeringsreglement en bekijk op de kaart waar in Brabant nieuwe natuur kan worden aangelegd. Doorloop daarna onderstaand stappenplan. 

Stap 1: win advies in

De Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant kijkt graag met u mee of uw aanvraag kansrijk is en of taxatie zinvol is. Download hier het taxatieformulier.
Daarnaast kunnen de medewerkers van de Werkeenheid ondersteunen bij het opstellen van subsidieaanvragen voor het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Advies inwinnen

stap 2: doe de aanvraag

Om uw subsidieaanvraag te kunnen beoordelen, moeten alle aanvragen aan bepaalde vormvereisten voldoen. Daarom is voor het aanvragen van subsidie een speciaal aanvraagformulier gemaakt.

Wilt u weten waar nieuwe natuur kan worden aangelegd? Bekijk de kaart voor de actuele situatie.

Het aanvraag formulier

stap 2a: bijlagen bij formulier

Een aanvraagformulier gaat vergezeld van een aantal verplichte bijlagen. Welke dat zijn is afhankelijk van uw situatie en uw aanvraag. Tijdens het invullen van het aanvraagformulier wordt duidelijk welke bijlagen u moet toevoegen. De extra bijlagen zijn te downloaden via onderstaande pagina.

Download formulieren

stap 3: toetsen aan reglement

Het Investeringsreglement van Groen Ontwikkelfonds Brabant wordt regelmatig geactualiseerd. U vindt hier de meest actuele versie, inclusief goedgekeurde ecologische visies.

Investerings reglement

Overig

Wat gebeurt er met uw aanvraag nadat deze is ingediend en toegekend? Hoe bewaakt Groen Ontwikkelfonds Brabant de voortgang? Wat is een kwalitatieve verplichting en waarom is die nodig? Waarom is een controleprotocol opgesteld en wanneer is dat van toepassing? Wanneer wordt de subsidie vastgesteld én uitgekeerd?

 

 

Overig