Ik wil subsidie aanvragen

U wilt een subsidie aanvragen? Lees, voordat u een aanvraag indient, eerst de ‘Subsidieregeling realisering Natuurnetwerk Brabant’, de toelichting op de subsidieregeling én bekijk op de kaart waar in Brabant nieuwe natuur kan worden aangelegd. Doorloop daarna onderstaand stappenplan.

STAP 1: Win advies in

De Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant kijkt graag met u mee of uw aanvraag kansrijk is. Wilt u weten waar nieuwe natuur kan worden aangelegd? Bekijk eerst de kaart voor de actuele situatie.

 

STAP 2: aanvraag voorbereiden

Als uw plan kansrijk is kunt u aan de slag met de voorbereiding van de subsidieaanvraag. Onderdeel hiervan is een mogelijke (pre)taxatie en het schrijven van een projectplan.

 

STAP 3: Doe een aanvraag

Om uw subsidieaanvraag te kunnen beoordelen, moet u een aanvraagformulier invullen.

STAP 4: Toetsen aan subsidieregeling

De ‘Subsidieregeling realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant’, uitgevoerd door Groen Ontwikkelfonds Brabant, wordt regelmatig geactualiseerd. U vindt hier de meest actuele versie.

Vervolgstappen aanvraag subsidie

Wat gebeurt er met uw aanvraag nadat deze is ingediend en toegekend? Lees hier meer over onder meer de voortgangsrapportage, de Kwalitatieve Verplichting en de subsidievaststelling.