Ik wil subsidie aanvragen

U wilt een subsidie aanvragen? Lees, voordat u een aanvraag indient, eerst de ‘Subsidieregeling realisering Natuurnetwerk Brabant’ en bekijk op de kaart waar in Brabant nieuwe natuur kan worden aangelegd. Doorloop daarna onderstaand stappenplan.

Stap 1: win advies in

De Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant kijkt graag met u mee of uw aanvraag kansrijk is en of taxatie zinvol is. Download hier het taxatieformulier.

Advies inwinnen

stap 1a: nieuwe waardebepaling

Om de hoogte van de subsidie voor de functiewijziging en -verwerving van grond te kunnen bepalen moet per 1 mei 2022 een onafhankelijke taxateur vaststellen wat het verschil in waarde is tussen de huidige (agrarische) grond en de uiteindelijke natuurgrond.

 

Waardebepaling per 1 mei 2022

stap 2: doe de aanvraag

Om uw subsidieaanvraag te kunnen beoordelen, moet u een aanvraagformulier invullen. Wilt u weten waar nieuwe natuur kan worden aangelegd? Bekijk eerst de kaart voor de actuele situatie.

 

Het aanvraag formulier

stap 2a: bijlagen bij formulier

Een aanvraagformulier gaat vergezeld van een aantal verplichte bijlagen. Welke dat zijn is afhankelijk van uw situatie én uw aanvraag. De extra bijlagen zijn te downloaden via onderstaande pagina.

Download formulieren

stap 3: toetsen aan subsidieregeling

De ‘Subsidieregeling realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant’, uitgevoerd door Groen Ontwikkelfonds Brabant, wordt regelmatig geactualiseerd. U vindt hier de meest actuele versie.

Subsidieregeling

Vervolgstappen aanvraag subsidie

Wat gebeurt er met uw aanvraag nadat deze is ingediend en toegekend? Lees hier meer over onder meer de voortgangsrapportage, de Kwalitatieve Verplichting en de subsidievaststelling.

 

 

Vervolgstappen aanvraag subsidie