Subsidie regeling

Op 1 januari 2020 is het Investeringsreglement vervangen door de ‘Subsidieregeling realisatie Natuurnetwerk Noord-Brabant’.

Ecologische visie

Voor het schrijven van een ecologische visie, noodzakelijk voor de realisatie van een ecologische verbindingszone (EVZ), kunt u deze handreiking gebruiken. Er zijn ook bestaande ecologische visies waar u informatie uit kunt halen.

Wanneer de ecologische verbindingszone is aangemerkt als ‘EVZ met prioritaire soort’, neem dan eerst de richtlijnen door voor de inrichting voor de betreffende prioritaire soorten.

Natuurtypen en landschapselementen

In bijlage 3 van de subsidieregeling ‘realisatie Natuurnetwerk Brabant’ staan de inrichtingskosten en de lumpsumbedragen  van de natuurtypen vermeld. Een beschrijving van deze natuurtypen is terug te vinden in de Index Natuur en Landschap.
Via deze link komt u op de website Natuurkennis, waar u de natuurtypen kunt bekijken.
U vindt hier een overzicht van de landschapselementtypen.

Eerdere versies subsidieregeling/Investeringsreglement 

Klik hier voor de eerdere versies van het Investeringsreglement.