Vervolgstappen subsidieaanvraag

Toetsen aanvraag

Groen Ontwikkelfonds Brabant toetst iedere aanvraag aan de subsidieregeling ‘realisatie Natuurnetwerk Brabant’. Een bibob-onderzoek kan onderdeel uitmaken van de toetsing.

Toetsen aanvraag

Kwalitatieve verplichting

Zowel bij subsidieaanvragen als bij grondverkoop is een zogenaamde kwalitatieve verplichting, die notarieel wordt bekrachtigd, een vereiste. Wat is dat en hoe regel je dat?

Kwalitatieve verplichting

Controle protocol

Voor sommige projecten wordt door het Groen Ontwikkelfonds Brabant (zie uw beschikking) een accountantsverklaring gevraagd. Hiervoor is een accountantscontroleprotocol opgesteld.

Controle protocol

Vaststellen subsidie

Is uw project klaar, dan moet u in de meeste gevallen een verzoek tot vaststelling van de subsidie indienen. Op basis van uw verzoek stellen wij de subsidie vervolgens definitief vast.
Hoe dat in zijn werk gaat, leest u hier.

Vaststellen subsidie