Vaststellen subsidie

Is uw project klaar, dan moet u in de meeste gevallen een verzoek tot vaststelling van de subsidie indienen. Op basis van uw verzoek stellen wij de subsidie vervolgens definitief vast.
Soms wordt de subsidie na de verlening en na het vestigen van de kwalitatieve verplichting ambtshalve vastgesteld. Dan is een verzoek tot vaststelling niet nodig. De uitbetaling van de subsidie geschiedt dan automatisch na het vestigen van de kwalitatieve verplichting en zal via de notaris aan u worden overgemaakt.
Voor welke datum u het vaststellingsverzoek moet indienen en wát u dient aan te leveren staat in uw subsidiebeschikking. Indien blijkt dat de activiteiten niet binnen de gemelde termijn kunnen worden afgerond, dient u een verzoek tot uitstel in.

Formats verslagen

Indien u verplicht bent om een vaststellingsverzoek in te dienen kunt u gebruik maken van dit format activiteitenverslag
Indien u ook een financieel verslag dient aan te leveren, dan kun u dit format financieel verslag gebruiken.
Beide formats zijn niet verplicht.
Zorg ervoor dat alle bijbehorende stukken bij uw vaststellingsverzoek gevoegd zijn. Alle correspondentie kan via info@groenontwikkelfondsbrabant.nl

Wij toetsen uw aanvraag op volledigheid en daarna beoordelen wij of u aan alle voorwaarden heeft voldaan. Na de beoordeling stellen wij het subsidiebedrag vast.