Toetsen aanvraag

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant toetst iedere aanvraag aan de ‘Subsidieregeling realisatie Natuurnetwerk Noord-Brabant’.
Zodra wij uw aanvraag ontvangen, gaan wij aan de slag. Een bibob-onderzoek kan onderdeel uitmaken van de toetsing. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant toetst hierbij aan de Beleidsregel Wet Bibob Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V. Zie beleidsregel Wet Bibob. Als een subsidie eenmaal is verstrekt, bewaakt het Groen Ontwikkelfonds Brabant de voortgang. Zodra de initiatiefnemer merkt dat niet aan alle verplichtingen uit de subsidieverlening kan worden voldaan, dan is de initiatiefnemer verplicht om dit te melden. Voor deze melding kan gebruik worden gemaakt van het standaard Rapportageformulier.