Kwalitatieve verplichting

Groen Ontwikkelfonds Brabant subsidieert de verwerving van gronden voor natuur, of de functiewijziging van gronden die in eigendom zijn van de aanvrager naar natuur. Zowel bij subsidieaanvragen als bij grondverkoop is een zogenaamde kwalitatieve verplichting, die notarieel wordt bekrachtigd, een vereiste. Daarmee komen de aanvrager en het Groen Ontwikkelfonds Brabant overeen dat de betreffende gronden voor altijd de functie natuur zullen hebben. Bij het zogenaamde Ondernemend Natuurnetwerk (ONNB) wordt in de kwalitatieve verplichting juist de combinatie van natuur en een economisch verdienmodel vastgelegd.

Kwalitatieve verplichting

De kwalitatieve verplichting wordt gevestigd op enig moment na de subsidiebeschikking.
Bij grondverkoop is de kwalitatieve verplichting opgenomen in de koopovereenkomst.

Bij aanvraag functiewijziging en/of inrichting: GOB neemt initiatief

Als het gaat om een subsidieaanvraag voor een functiewijziging en/of inrichting neemt het Groen Ontwikkelfonds Brabant het initiatief voor het opstellen van kwalitatieve verplichting. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant maakt daarbij gebruik van de diensten van enkele vaste notariskantoren. De kosten van de notaris en inschrijving in de openbare registers van het Kadaster zijn voor kosten van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Bij aanvraag voor grondverwerving: aanvrager neemt initiatief

Bij aanvragen voor grondverwerving, al dan niet in combinatie met functiewijziging en/of inrichting, neemt de aanvrager het initiatief voor het vestigen van de kwalitatieve verplichting. De aanvrager bepaalt zelf welke notaris daarvoor wordt ingeschakeld. Voor het opstellen van de conceptakte heeft de notaris naast het projectplan ook het besluit tot subsidieverlening, de modelovereenkomst Kwalitatieve Verplichting en de subsidieregeling ‘realisatie Natuurnetwerk Brabant’ nodig. Zowel de modelovereenkomst Kwalitatieve Verplichting als de ‘Subsidieregeling realisatie Natuurnetwerk Noord-Brabant’ zijn op deze website te downloaden. De kosten van de notaris en inschrijving in de openbare registers van het Kadaster zijn voor kosten van de grondeigenaar en kunnen worden verrekend met de 5% van de getaxeerde waarde voor bijkomende kosten.

Zodra het Groen Ontwikkelfonds Brabant akkoord is met de akte maakt de notaris een afspraak met de aanvrager om de akte te ondertekenen. Het Groen Ontwikkelfonds zal het subsidiebedrag voor functiewijziging en/of voorschot voor grondverwerving en inrichting overmaken op de derdenrekening van de notaris. De notaris schrijft de akte in de openbare registers van het Kadaster in. Nadat de akte is gevestigd zal de notaris het subsidiebedrag naar de aanvrager overboeken.