Ondernemend Natuurnetwerk (ONNB)

Ziet u kansen om uw bedrijfsactiviteiten te combineren met de aanleg én instandhouding van nieuwe natuur? Maak dan gebruik van de kansen van Ondernemend Natuurnetwerk Brabant.

Voor wie en waar?

Voor welke ondernemers biedt Ondernemend Natuurnetwerk (ONNB) kansen? En waar is Ondernemend Natuurnetwerk (ONNB) mogelijk?

Wat hebben wij u te bieden?

Groen Ontwikkelfonds Brabant stelt subsidies, grond en deskundigheid beschikbaar aan ondernemers, die plannen hebben voor Ondernemend Natuurnetwerk Brabant (ONNB).

Voorwaarden & Voordelen

Welke eisen zijn verbonden aan Ondernemend Natuurnetwerk Brabant (ONNB)? En welke voordelen levert het op voor de ondernemer?

Tips voor kansrijk plan

Hoe beter uw plan is, des te groter de kans dat het gehonoreerd wordt.
Lees hier vijf tips voor een kansrijker plan.

 

8 stappen naar subsidie

Stel, u heeft een idee voor Ondernemend Natuurnetwerk Brabant (ONNB); welke stappen moeten dan worden doorlopen voordat u zekerheid heeft over de financiële bijdrage die u heeft gevraagd? Bekijk het 8-stappenplan.

Inspirerende voorbeelden

In de Inspiratiegids ‘Natuur en Ondernemen’ staan inspirerende voorbeelden van projecten, die vallen onder Ondernemend Natuurnetwerk en die (veelal) met steun van Groen Ontwikkelfonds Brabant zijn gerealiseerd.

Voorbeeld: carbon farming

Een mooi voorbeeld is Ondernemend Natuurnetwerk is ‘carbon farming’, het vastleggen van koolstof op landbouwgrond. Lees meer over de mogelijkheden en de voorwaarden.

Voorbeeld: Natuur & Energie

De ontwikkeling van nieuwe natuur en het opwekken van duurzame energie kunnen samen, zo blijkt uit een onderzoek dat Groen Ontwikkelfonds Brabant samen met een aantal partners heeft gedaan.