Voorwaarden & Voordelen

Eisen

Ondernemers met plannen voor Ondernemend Natuurnetwerk Brabant moeten aan minimaal drie eisen voldoen:

  1. ze mogen geen gebruik maken van drijfmest of kunstmest.
  2. ze mogen geen gebruik maken van bestrijdingsmiddelen.
  3. ze moeten accepteren dat er nadelige effecten kunnen ontstaan door hydrologische maatregelen, die in de omgeving worden genomen om natuurdoelen of wijstherstel te realiseren of om te kunnen voldoen aan Natura2000 en de Kaderrichtlijn Water.

Plannen voor Ondernemend Natuurnetwerk Brabant worden beoordeeld op:

  • de natuurwaarden en hoe het plan bijdraagt aan de ontwikkeling van biodiversiteit;
  • de mate waarin het gekozen verdienmodel zorgt voor een duurzame instandhouding van de natuurwaarden. Er kan immers geen beroep worden gedaan op een natuurbeheersubsidie;

Financiële bijdrage

Met de uitvoering van de plannen voor Ondernemend Natuurnetwerk Brabant krijgen gronden vaak een andere bestemming. Die verandering van bestemming wordt juridisch vastgelegd in het bestemmingsplan én in een notariële Kwalitatieve Verplichting.
De verandering van bestemming zorgt voor een vermindering van de financiële waarde van de grond. Die daling van de waarde wordt voor 50% van de taxatiewaarde gecompenseerd. Initiatiefnemers kunnen daarvoor een beroep doen op Groen Ontwikkelingsfonds Brabant.
Daarnaast wordt een deel van de natuurlijke inrichtingskosten vergoed.

Groen Ontwikkelfonds Brabant krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van de vergoeding die wordt uitgekeerd. Groen Ontwikkelfonds voert hierover overleg met de Belastingdienst.

Meer weten over de uitkomsten van het overleg met de Belastingdienst? Neem contact op met een adviseur van de Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant.

Uiteraard is en blijft de fiscale behandeling afhankelijk van uw individuele situatie.
Wij raden dus aan om uw eigen situatie te bespreken met de inspecteur van de Belastingdienst.

Samen met andere regelingen

Ondernemend Natuurnetwerk Brabant leent zich, afhankelijk van uw (bedrijfs)situatie, soms ook voor combinaties met andere regelingen, certificering of gebruiken.