Wat hebben wij u te bieden?

Subsidie
Heeft u concrete ideeën om ondernemende nieuwe natuur aan te leggen? Groen Ontwikkelfonds Brabant stelt financiële middelen beschikbaar voor de ontwikkeling van ondernemende nieuwe natuur. U kunt onder meer subsidie aanvragen voor de afwaardering van uw grond en voor de kosten die gemoeid zijn met de inrichting van uw nieuwe natuurgebied.
Kijk op de kaart welke percelen voor een bijdrage van Groen Ontwikkelfonds in aanmerking komen. Onder voorwaarden is het ook mogelijk natuur aan te leggen op percelen die direct aansluiten op het huidige Natuurnetwerk Brabant. Nadat uw plannen zijn goedgekeurd, worden deze percelen begrensd in het Natuurnetwerk Brabant.

Grond kopen of ruilen
Groen Ontwikkelfonds Brabant bezit zelf ook grond in én buiten het Natuurnetwerk. De gronden binnen het Natuurnetwerk Brabant worden altijd via een openbare procedure (openbare verkoop of gebiedsproces) verkocht of langjarig verpacht, met als directe doel om er natuur van te maken. De gronden buiten het Natuurnetwerk worden, vaak via ruiling, benut om elders natuur te realiseren.
Op de kaart  kunt u zien of  percelen in het Natuurnetwerk Brabant liggen.
Groen Ontwikkelfonds Brabant gaat graag samen met u na of het mogelijk is grond te kopen of te ruilen. Verzoeken om grond te ruilen, te kopen of eventueel te verkopen worden steeds beoordeeld op de bijdrage die dat levert aan het realiseren van het Natuurnetwerk Brabant.

Onze tip: win advies in!
De Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant kijkt graag met u mee of uw aanvraag kansrijk is.
U kunt uw plan voorleggen aan de Werkeenheid. De medewerkers van de Werkeenheid Natuurnetwerk kunnen u adviseren over de mogelijkheden die Groen Ontwikkelfonds Brabant biedt en hoe subsidie kan worden aangevraagd.