Voor wie en waar?

Voor alle ondernemers
Ondernemend Natuurnetwerk Brabant was in eerste instantie bedacht als combinatie van landbouw en natuur.
Inmiddels zijn ook andere verdienmodellen ontwikkeld, waarbij natuurrealisatie is verbonden aan bijvoorbeeld landgoedontwikkeling, wonen, recreëren, opwekking van energie en klimaatadaptatie.
Het interessante van deze combinaties is dat ze op verschillende manieren worden gefinancierd en dat ze extra kansen bieden voor uiteenlopende natuurtypes of hydrologie. Voor de combinatie van landbouw en natuur zijn bijvoorbeeld vaak drogere omstandigheden nodig dan bijvoorbeeld voor de combinatie met zonne-energie.

Op veel plekken in Brabant
In het Natuurnetwerk Brabant, maar onder voorwaarden ook op percelen die direct aansluiten op het huidige Natuurnetwerk Brabant. Nadat uw plannen zijn goedgekeurd worden deze percelen begrensd in het Natuurnetwerk.
Kijk op de kaart welke percelen in aanmerking komen voor een bijdrage van Groen Ontwikkelfonds Brabant.