Verkoop 180 hectare natuurgrond Leegveld

Tot 12 juni konden geïnteresseerden inschrijven op 14 verschillende clusters natuurgrond (in totaal 180 hectare natuurgrond) in het Leegveld, onderdeel van het gebied Peelvenen.
Groen Ontwikkelfonds Brabant organiseerde deze inschrijfprocedure in opdracht van de provincie Noord-Brabant.

Het ging om grond binnen het Natuurnetwerk Brabant die nu in eigendom is van de provincie. In september 2018 heeft de provincie via een advertentie in de lokale en regionale media geïnteresseerden in deze natuurgrond uitgenodigd om zich te melden. Alleen zij die zich toen hadden gemeld konden nu inschrijven.

GUNNINGSBESLUIT

Op cluster 1 is niet ingeschreven. Voor de andere clusters waren er 1 of meerdere inschrijvers. De ingediende plannen zijn beoordeeld door de Investeringscommissie van Groen Ontwikkelfonds Brabant. De directeur van Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft op 28 juni 2023, op basis van het advies van de Investeringscommissie, besloten welke inschrijver(s) de natuurgronden gegund krijgen. Hieronder is het gunningsbesluit te vinden.

GUNNINGSBESLUIT

RELEVANTE DOCUMENTEN