Verkoop 180 hectare natuurgrond Leegveld

Op 26 januari is de inschrijfprocedure voor circa 180 hectare natuurgrond in het Leegveld, onderdeel van het gebied de Peelvenen, gestart. Groen Ontwikkelfonds Brabant organiseert deze inschrijfprocedure in opdracht van de provincie Noord-Brabant.

Het gaat om grond binnen het Natuurnetwerk Brabant die nu in eigendom is van de provincie. In september 2018 heeft de provincie via een advertentie in de lokale en regionale media geïnteresseerden in deze natuurgrond uitgenodigd om zich te melden. De inschrijfprocedure is voor de mensen die zich toen gemeld hebben.

RELEVANTE DOCUMENTEN

PLANNING

Activiteiten Datum
Uiterste datum stellen van vragen 6 maart
Nota van Inlichtingen online en start inschrijving 24 maart
Uiterste datum indienen inschrijving 12 juni
Gunningsbesluit Groen Ontwikkelfonds Brabant 28 juni