Verkoop 7,8 hectare grond Klotterpeel

Groen Ontwikkelfonds Brabant zoekt voor 7,8 hectare natuurgrond nabij de Klotterpeel (gemeente Gemert-Bakel) een koper, die daar een bos gaat aanleggen. 

Bij de reconstructie van de provinciale weg N279 is er bos in het Natuurnetwerk Brabant aangetast. Daarom wordt er elders nieuw bos aangeplant. Daarvoor heeft provincie Noord-Brabant 3 percelen gekocht nabij de Klotterpeel. Deze percelen worden verkocht aan geïnteresseerden met een goed inrichtings- en beheerplan, die het bos niet alleen aanplanten maar ook in stand houden. De percelen worden toegevoegd aan het Natuurnetwerk Brabant.

De percelen zijn gegund aan Willem Schulte. Het gunningsbesluit vindt u hier.

Bijlagen

Nota van Inlichtingen

Inschrijfleidraad

Bijlage A toelichting

Bijlage B verkoopovereenkomst

Bijlage C gebruiksovereenkomst

Bijlage D verklaring combinatie

Bijlage E begrippen.