Goedgekeurde ecologische visies

Lijst van goedgekeurde ecologische visies

Categorie 1: visies die destijds akkoord zijn bevonden door de adviescommissie Ecologische Verbindingszones. Deze visie kan dienen als ecologische onderbouwing zoals gevraagd in artikel 44 c.

Categorie 1
Naam: Ingediend door: Besluit:
Toekomstvisie Rissebeek-complex Ws Scheldekwartier Akkoord
Landschapsecologisch structuurplan rondweg Alphen (EVZ Bels Lijntje) Gemeente Alphen-Chaam Akkoord
Inrichtingsvisie voor de Alm Hh. Alm  en Biesbosch Akkoord
EVZ Heerenbeekloop Ws De Dommel Akkoord
EVZ Beerzeloop Ws De Dommel Akkoord
EVZ Rul (Kleine Dommel) Door Geldrop Ws De Dommel en Gem. Geldrop Akkoord
Ecol. Verbindingszone Hollandsch Diep – Mark Ws. Land van Nassau Akkoord
Leijgraaf Ws. De Aa Akkoord
Peelsche Loop Ws De Aa Akkoord
Inrichtingsvisie voor de Smalle Beek Ws Scheldekwartier Akkoord
Goorloop Ws De Aa Akkoord
Inrichtingsvisie Groote en Hultensche Ley Ws Dongestroom Akkoord
Inrichtingsvisie ecologische verbindingszone van de Donge tussen het Kromgat en het afwateringskanaal Ws Dongestroom Akkoord
Inrichtingsvisie voor ecologische verbindingszone tussen Regte Heide/Riels Laag en de Blaak Ws Dongestroom Akkoord
Toekomstvisie Laakse Vaart Ws Mark en Weerijs Akkoord
Masterplan realisering natte groene hoofdstructuur Alm en Biesbosch Hh. Alm  en Biesbosch Akkoord
Oeffeltse Raam Ws De Maaskant Akkoord
Hertogswetering Ws De Maaskant Akkoord
De Rips Gem. Gemert-Bakel Akkoord
Alm / Wijde Alm fase 2 en 3 Hh. Alm en Biesbosch Akkoord
Schevelingsloop Ws. de Aa Akkoord
Venloop Ws. de Aa Akkoord
Visie op ecologische functie van Rijkskanalen RWS dir. Noord-Brabant Akkoord
Basisrapport EVZ Molenleij Ws. Mark en Weerijs Akkoord
De Groene Schakel Gem. Etten-Leur Akkoord
EVZ Leurse Haven/Krijtenburgse Polder HH West-Brabant Akkoord
EVZ Raamsloop Ws. Dommel Akkoord
Bavelse Leij/De Blauwe Zone Ws Mark en Weerijs Akkoord
Inrichting Masterplan Ecologische  Verbindingszones – Duits Lijntje Gemeente Veghel Akkoord
Inrichtings- en beheersvisie Duits Lijntje Gemeente Uden Akkoord
EVZ Strijper Aa Ws. Dommel Akkoord
EVZ Eeuwelse Loop Gem. Asten Akkoord
EVZ Keerdijk Gem. St. Michielsgestel Akkoord
EVZ Hulsdonk Gem. Cuijk Akkoord
Inrichtingsvisie EVZ Woensdrecht Gem. Woensdrecht Akkoord
Het Groene Spoor / EVZ Spoorzone Ws. Br. Delta Akkoord
EVZ Graspeelloop-Melkpad Gem. Landerd Akkoord

Categorie 2: visies die destijds, met advies, akkoord zijn bevonden door de adviescommissie Ecologische Verbindingszones. Deze visie kan dienen als ecologische onderbouwing zoals gevraagd in artikel 44 c, met dien verstande dat het advies als integraal onderdeel van de visie wordt gezien.

Categorie 2
Naam: Ingediend door: Besluit:
Ecologische streefbeelden voor EVZ’s Ws. Aa en Maas Akkoord met advies
Toekomstvisie-plus Mark en Vliet Ws. Brabantse Delta Akkoord met advies
Netwerk natuurgebieden Land van Heusden en Alterna Inrichtingsplan HH. Alm en Biesbosch Akkoord met advies
EVZ bovenloop Snelle Loop Ws. Aa en Maas Akkoord met advies
Ecologisch programma Stadsdommel Gem. ‘s-Hertogenbosch Akkoord met advies
Ecologische Zone Turfvaart Ws. Brabantse Delta Akkoord met advies
Ecologische streefbeelden voor ecologische verb.zones Ws. Aa en Maas Akkoord met advies
Evz Strijper Aa Gemeente Cranendonck Akkoord met advies
Plan Dotterbloem Waterschap Aa en Maas Akkoord met advies
Ontwerp inrichtingsplan Zandleij 2e fase Ws. Dommel Akkoord met advies
EVZ Staartjespeel Uden Gemeente Uden Akkoord met advies
EVZ Dommel door St. Michielsgestel Ws. Dommel Akkoord met advies
EVZ Duits Lijntje Gem Lantert Akkoord met advies
‘Beken met toekomst’ (Kleine Beek / Aa of Weerijs) Ws. Br. Delta Akkoord met advies
Inrichtingsvisie Rietkreek Ws. Br. Delta Akkoord met advies
Voorste Stroom / Essche Stroom Ws. Dommel Akkoord met advies
Droge EVZ’s in Boxmeer Gem. Boxmeer Akkoord met advies
IG Velp – Hertogswetering RC Peel en Maas Akkoord met advies
Visie EVZ’s in Etten-Leur Gem. Etten-Leur Akkoord met advies
Inrichtingsvisie Natte- of Eldersche Turfvaart Ws. Br. Delta Akkoord met advies
Inrichtingsvisie De Zoom Ws. Br. Delta Akkoord met advies
Inrichtingsvisie Kletterwater Gem. Roosendaal Akkoord met advies
EVZ+ Sparrenrijk / Kampina Gem. Boxtel Akkoord met advies
EVZ’s Rucphen Gem. Ruchpen Akkoord met advies
Droge EVZ’s St. Anthonis Gem. St. Anthonis Akkoord met advies
EVZ Groene Schakel Gem. Breda Akkoord met advies
Visie EVZ Diepenhoek Gem. Someren Akkoord met advies
EVZ Witte Bergen – Groote Peel Gem. Asten Akkoord met advies
Startnotitie EVZ’s Oosterhout Gem. Oosterhout Akkoord met advies
Ontwikkelingsvisie Derriekreek Ws. Br. Delta Akkoord met advies
Visie Cruijslandse Kreken Ws. Br. Delta Akkoord met advies
EVZ’s Gilze en Rijen, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau Gilze en Rijen, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau Akkoord met advies
EVZ Rauwe Heide Ge. Bernheze Akkoord met advies
De Contreie te Oosterhout Gemeente Oosterhout Akkoord met Advies