Goedgekeurde ecologische visies

Lijst van goedgekeurde ecologische visies

Categorie 1: visies die destijds akkoord zijn bevonden door de adviescommissie Ecologische Verbindingszones. Deze visie kan dienen als ecologische onderbouwing zoals gevraagd in artikel 2.6 f.

Categorie 1
Naam: Ingediend door: Besluit:
Landschapsecologisch structuurplan rondweg Alphen (EVZ Bels Lijntje) Gemeente Alphen-Chaam Akkoord
Inrichtingsvisie voor de Alm Hh. Alm  en Biesbosch Akkoord
EVZ Beerzeloop Ws De Dommel Akkoord
Ecol. Verbindingszone Hollandsch Diep – Mark Ws. Land van Nassau Akkoord
Leijgraaf Ws. De Aa Akkoord
Masterplan realisering natte groene hoofdstructuur Alm en Biesbosch Hh. Alm  en Biesbosch Akkoord
Oeffeltse Raam Ws De Maaskant Akkoord
Hertogswetering Ws De Maaskant Akkoord
Alm / Wijde Alm fase 2 en 3 Hh. Alm en Biesbosch Akkoord
Venloop Ws. de Aa Akkoord
EVZ Raamsloop Ws. Dommel Akkoord
Bavelse Leij/De Blauwe Zone Ws Mark en Weerijs Akkoord
Inrichting Masterplan Ecologische  Verbindingszones – Duits Lijntje Gemeente Veghel Akkoord
Inrichtings- en beheersvisie Duits Lijntje Gemeente Uden Akkoord
EVZ Eeuwelse Loop Gem. Asten Akkoord
EVZ Hulsdonk Gem. Cuijk Akkoord
Inrichtingsvisie EVZ Woensdrecht Gem. Woensdrecht Akkoord
Het Groene Spoor / EVZ Spoorzone Ws. Br. Delta Akkoord
EVZ Graspeelloop-Melkpad Gem. Landerd Akkoord

Categorie 2: visies die destijds, met advies, akkoord zijn bevonden door de adviescommissie Ecologische Verbindingszones. Deze visie kan dienen als ecologische onderbouwing zoals gevraagd in artikel 2.6 f, met dien verstande dat het advies als integraal onderdeel van de visie wordt gezien.

Categorie 2
Naam: Ingediend door: Besluit:
Ecologische streefbeelden voor EVZ’s Ws. Aa en Maas Akkoord met advies
Toekomstvisie-plus Mark en Vliet Ws. Brabantse Delta Akkoord met advies
Netwerk natuurgebieden Land van Heusden en Alterna Inrichtingsplan HH. Alm en Biesbosch Akkoord met advies
EVZ bovenloop Snelle Loop Ws. Aa en Maas Akkoord met advies
Ecologisch programma Stadsdommel Gem. ‘s-Hertogenbosch Akkoord met advies
Ecologische Zone Turfvaart Ws. Brabantse Delta Akkoord met advies
Evz Strijper Aa Gemeente Cranendonck Akkoord met advies
Plan Dotterbloem Waterschap Aa en Maas Akkoord met advies
Ontwerp inrichtingsplan Zandleij 2e fase Ws. Dommel Akkoord met advies
EVZ Staartjespeel Uden Gemeente Uden Akkoord met advies
EVZ Dommel door St. Michielsgestel Ws. Dommel Akkoord met advies
‘Beken met toekomst’ (Kleine Beek / Aa of Weerijs) Ws. Br. Delta Akkoord met advies
Inrichtingsvisie Rietkreek Ws. Br. Delta Akkoord met advies
Voorste Stroom / Essche Stroom Ws. Dommel Akkoord met advies
Visie EVZ’s in Etten-Leur Gem. Etten-Leur Akkoord met advies
Inrichtingsvisie Natte- of Eldersche Turfvaart Ws. Br. Delta Akkoord met advies
Inrichtingsvisie De Zoom Ws. Br. Delta Akkoord met advies
Inrichtingsvisie Kletterwater Gem. Roosendaal Akkoord met advies
EVZ+ Sparrenrijk / Kampina Gem. Boxtel Akkoord met advies
EVZ’s Rucphen Gem. Ruchpen Akkoord met advies
EVZ Groene Schakel Gem. Breda Akkoord met advies
EVZ Witte Bergen – Groote Peel Gem. Asten Akkoord met advies
Ontwikkelingsvisie Derriekreek Ws. Br. Delta Akkoord met advies
Visie Cruijslandse Kreken Ws. Br. Delta Akkoord met advies
EVZ’s Gilze en Rijen, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau Gilze en Rijen, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau Akkoord met advies
EVZ Rauwe Heide Ge. Bernheze Akkoord met advies