Verkoop nog in te richten natuur – voorjaar 2021

In het voorjaar van 2021 heeft Groen Ontwikkelfonds Brabant  22,5 hectare grond aangeboden. Die grond moet nog worden ingericht als natuur.
Ruim 13 hectare van de percelen is in juli 2021 gegund. De resterende hectares moeten nog worden gegund of worden niet gegund vanwege gebrek aan belangstelling.

Gunningsbesluit

Onderstaand alle stukken die bij deze verkoopprocedure hoorden:

Inschrijfleidraad nog in te richten natuur

Nota van Inlichtingen nog in te richten natuur

Bijlage A perceelsinformatie nog in te richten natuur

Bijlage B verkoopovereenkomst met kwalitatieve verplichting

Bijlage C verklaring combinatie

Bijlage D begrippen