Ontwikkeling natuur Ginderdoor

Heeft u interesse om zelf natuur te ontwikkelen in het gebied Ginderdoor (gemeente Alphen-Chaam)? Groen Ontwikkelfonds Brabant stelt graag gronden beschikbaar om de realisatie van nieuwe natuur in dit gebied mogelijk te maken.

De boeren van Ginderdoor hebben een plan gemaakt voor dit gebied, samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en waterschap Brabantse Delta.
Bekijk het plan van de Ginderdoorboeren.

Ook Groen Ontwikkelfonds Brabant stelt gronden beschikbaar voor deze natuurontwikkeling. Iedereen die belangstelling heeft om natuur te realiseren, kan zijn of haar interesse voor deze percelen kenbaar maken. Wij denken daarbij aan agrarische ondernemers, particulieren en anderen die mee willen doen, bijvoorbeeld via (particulier) natuurbeheer of grondruil.

De toedeling/verkoop van de gronden van Groen Ontwikkelfonds Brabant gebeurt op basis van gelijkberechtiging. Alle initiatieven die aan ons worden voorgelegd, beoordelen wij op basis van twee criteria: de omvang én de kwaliteit van de te realiseren natuur.
De prijs van de percelen staat vast en is bepaald door middel van taxatie. Voor de nog in te richten percelen is subsidie beschikbaar.

Interesse?
Bent u geïnteresseerd om mee te doen? U kunt zich tot uiterlijk 9 oktober 2020 melden bij Groen Ontwikkelfonds Brabant via info@groenontwikkelfondsbrabant.nl (Anne Tulkens). Geef in uw mail aan voor welk perceel of percelen u interesse heeft. Laat het ons ook weten als u ideeën heeft hoe het plan dat nu voorligt anders of beter kan.

Na 9 oktober 2020 wordt bepaald welke partijen aan het gebiedsproces mogen deelnemen. Iedereen die interesse heeft getoond wordt van dat besluit op de hoogte gebracht.

Advertentie

Er is ook een advertentie geplaatst waarin het natuurontwikkelingsproces en de mogelijkheden voor deelname worden toegelicht.