Verkoop 20 hectare natuurgrond in Het Markdal

In opdracht van Stichting Markdal Duurzaam en Vitaal en provincie Noord-Brabant organiseert Groen Ontwikkelfonds Brabant een openbare inschrijfprocedure voor ruim 20 hectare natuurgrond in het Markdal. Het gaat om 6 clusters percelen die nog ingericht moeten worden voor natuurontwikkeling.
Inschrijven kan via dit formulier.

Nadere uitleg over deze inschrijfprocedure vindt u in de inschrijfleidraad. In de inschrijfleidraad vindt u ook gegevens van de contactpersonen waarbij u terecht kunt voor nadere uitleg of advies en hoe u vragen kunt stellen over deze inschrijfprocedure. In bijlage A, de informatiebrochure leest u meer over de aangeboden percelen.

Bijlagen

Inschrijfleidraad

Nota van Inlichtingen (geplaatst op 9 december 2022)

Bijlage A: informatiebrochure

Bijlage B1: de verkoopovereenkomst 
Bijlage B2: Kwalitatieve Verplichting en kettingbeding

Bijlage C: verklaring combinatie

Bijlage D: begrippenlijst

Belangrijke data

Activiteiten Datum
Start inschrijving via online formulier  16 december 2022
Uiterste datum indienen inschrijving 13 maart 2023
Gunningsbesluit Groen Ontwikkelfonds Brabant 17 april 2023