Verkoop 20 hectare natuurgrond in Het Markdal

In opdracht van Stichting Markdal Duurzaam en Vitaal en provincie Noord-Brabant heeft Groen Ontwikkelfonds Brabant een openbare inschrijfprocedure georganiseerd voor ruim 20 hectare natuurgrond in het Markdal. Het ging om 6 clusters percelen die nog ingericht moeten worden voor natuurontwikkeling.

De inschrijvingen zijn beoordeeld door de Investeringscommissie van Groen Ontwikkelfonds Brabant. Het gunningsbesluit van Groen Ontwikkelfonds Brabant van 17 april 2023 is bevestigd door Stichting Markdal Duurzaam en Vitaal en is als volgt:

Locatie Natuurdoel Gegund aan:
1. Markdal, Ulvenhout N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland, N10.02 Vochtig Hooiland en N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos. Stichting Natuurbehoud Markdal
2. Sulkerpad, Ulvenhout N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland, Stichting Natuurbehoud Markdal
3. Notselseweg, Strijbeek N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland, R. Koenraads
4. Galderseweg, Galder N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland, R. van der Velden
5. Goudbergseweg, Strijbeek N10.02 Vochtig Hooiland Staatsbosbeheer
6. Inneem, Strijbeek N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos Staatsbosbeheer

.

Bijlagen

Inschrijfleidraad

Nota van Inlichtingen (geplaatst op 9 december 2022)

Bijlage A: informatiebrochure

Bijlage B1: de verkoopovereenkomst 
Bijlage B2: Kwalitatieve Verplichting en kettingbeding

Bijlage C: verklaring combinatie

Bijlage D: begrippenlijst