Jaarplan 2023

“NATUUR REALISEREN IN ROERIGE TIJDEN”

2023 wordt een belangrijk jaar voor de natuur in Brabant – en daarmee ook voor Groen Ontwikkelfonds Brabant. De provincie Noord-Brabant maakt momenteel, in opdracht van het kabinet, plannen voor een structurele reductie van de stikstofuitstoot. Deze plannen gaan ongetwijfeld ook effect hebben op de opdracht van Groen Ontwikkelfonds Brabant. Hoe, dat is op dit moment nog onduidelijk.

Groen Ontwikkelfonds Brabant krijgt bovendien in 2023 aanvullende opdrachten voor het verkopen van ingerichte nieuwe natuur in enkele PAS-gebieden. Ook de aangekondigde bezuiniging op de financiële middelen die beschikbaar zijn voor de realisatie van het provinciale deel van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en Ecologische Verbindingszones (EVZ) zal van invloed zijn op onze opdracht.

Tot slot zijn er in maart 2023 Provinciale Statenverkiezingen. Ongetwijfeld wordt de relatie tussen landbouw en (nieuwe) natuur een belangrijk verkiezingsitem. Er is wat te kiezen! De uitkomst van de verkiezingen heeft mogelijk ook gevolgen voor de opdracht van Groen Ontwikkelfonds Brabant. We kunnen dus met een gerust hart stellen dat er roerige tijden op komst zijn, waarvan nog niet duidelijk is hoe die gaan uitpakken.

Ondertussen gaan we op volle kracht door met het realiseren van hectares nieuwe natuur! Ons hoofddoel is en blijft helder: Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft de opdracht én ambitie om voor 2027 het Natuurnetwerk Brabant (NNB) te realiseren. Ondanks alle onzekerheden is het belangrijk om in 2023 de focus op de uitvoering te houden. Er is immers nog een flinke klus te klaren. Dat vraagt uitvoeringskracht én vindingrijkheid. En praktische wijsheid. Vanuit de praktijk, hoe weerbarstig soms ook, zoeken we oplossingen voor de vraagstukken waar we voor staan en forceren we, indien nodig, doorbraken.

Samen met de Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant bieden we natuurmakers de ondersteuning die nodig is om nieuwe natuur te realiseren. We laten ons, als het effe kan, niet afleiden door wat (mogelijk) komen gaat, maar houden de ogen op de bal en maken, samen met steeds meer natuurmakers, ook in 2023 meters (lees: hectares).

In ons jaarplan 2023 leest u hoe we zorgen dat we ook in 2023 natuur realiseren en welke knelpunten serieuze aandacht vragen. Uiteraard gebeurt er veel meer dan in dit jaarplan te lezen is. Als u meer wilt weten over waar wij dagelijks mee bezig zijn, dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen!

Onze eerdere jaarplannen: