Kaart

Brabant wil in 2027 een robuust, aaneengesloten natuurnetwerk hebben gerealiseerd.

Ondernemers, organisaties, overheden en particulieren, die plannen hebben voor de ontwikkeling van nieuwe natuur in Brabant, kunnen voor ondersteuning terecht bij Groen Ontwikkelfonds Brabant. 

Klik op deze kaart om te zien waar nieuwe natuur kan worden gerealiseerd.

Nieuwe natuur realiseren klinkt eenvoudig. Maar dat is het niet. Daarom werken veel partijen samen in Brabant aan het realiseren van nieuwe natuur. Die samenwerking is per gebied georganiseerd.

Op deze kaart is te zien welke organisatie waar aan de lat staat (“trekker”) om de gebiedssamenwerking te organiseren.

In deze notitie staat kort omschreven wat de rol van een trekker, op hoofdlijnen, is.