Pretaxatie aanvragen

U kunt, voorafgaand aan een eventuele subsidieaanvraag bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant, percelen die betrokken zijn bij plannen voor natuurontwikkeling laten taxeren.

Draagt uw plan bij aan ontwikkeling van nieuwe natuur in Brabant, dan is het Groen Ontwikkelfonds graag bereid de kosten van de pretaxatie voor haar rekening te nemen. U krijgt daarover vooraf bericht.

Als de pretaxatie wordt uitgevoerd op kosten van het Groen Ontwikkelfonds, dan wordt het taxatierapport eigendom van het fonds. Uiteraard ontvangt u wel de uitkomst van de taxatie.

Wilt u een pretaxatie aanvragen, gebruik dan dit formulier.