Natuurontwikkeling dankzij Barbapapa

Wie de jaren zeventig als kind heeft meegemaakt herinnert ze zich vast nog wel Barbapapa en zijn kleurrijke gezin. Vormloze tekenfilmfiguren die één unieke kwaliteit hadden: ze waren in staat zich aan te passen aan elke situatie en omgeving, waarin zij zich bevonden. Zo bedachten ze voor elk probleem een weliswaar niet alledaagse, maar altijd passende oplossing. ‘Huuk, huuk, huuk, Barbatruc’.

Ook de aanleg van nieuwe natuur in Brabant vraagt soms om Barbatrucs. Willen we onze ambitie -een robuust en aaneengesloten natuurnetwerk in Brabant in 2027- realiseren, dan moeten we af en toe meebewegen. Ons durven aan te passen aan wat onze omgeving vraagt.

Zo hebben we in de afgelopen jaren vaak moeten constateren dat goede natuurplannen niet konden worden uitgevoerd, omdat de kosten van de grondverwerving te hoog waren. Vooral ondernemers en (organisaties van) particulieren lopen tegen dat probleem aan. Ze willen graag natuur realiseren, maar zien er uiteindelijk om financiële redenen toch vanaf.

Dat is meer dan alleen jammer. Het is een gemiste kans.
Hoe zou je deze geïnteresseerde natuurmakers dan toch kunnen helpen? Bijvoorbeeld door natuurgrond ook in erfpacht uit te geven. Deze week starten we een proef daarmee. Wij kopen de gewenste grond aan en geven deze in erfpacht uit aan de natuurmakers. Met de mogelijkheid om, tegen de tijd dat er toch voldoende financiële middelen zijn, de grond alsnog aan te kopen. Voorwaarde is wél dat de grond in het Natuurnetwerk Brabant (NNB) ligt en dat deze volgens onze subsidiekaart ook in aanmerking komt voor een subsidie voor grondverwerving, functiewijzing en eventueel inrichting. Dat op het perceel, dat in erfpacht wordt gegeven, ook daadwerkelijk natuur moet worden aangelegd is vanzelfsprekend.

Het in erfpacht geven van grond voor nieuwe natuur kan voor veel potentiële natuurmakers een uitkomst zijn. De aanschaf van de grond vormt niet langer meer de bottleneck, maar wordt de sleutel naar het realiseren van natuurkansen in Brabant. Met dank aan Barbapapa.

Mary Fiers
directeur Groen Ontwikkelfonds Brabant
mfiers@brabant.nl