Grond voor voedselbossen

Groen Ontwikkelfonds Brabant start een pilot, waarbij 15 hectare grond op vijf locaties (Baarle-Nassau, 2x ‘s-Hertogenbosch en 2x Hooge en Lage Mierde) beschikbaar wordt gesteld voor de inrichting, het beheer en de exploitatie van een voedselbos. Alle gronden liggen binnen of grenzen aan het Natuurnetwerk Brabant.

Aanleiding voor de pilot

Voedselbossen kunnen op een steeds grotere aandacht rekenen van particuliere initiatiefnemers of grote voedselproducenten – en alles daartussen. De beschikbaarheid van grond is om diverse redenen voor veel initiatiefnemers een beperkende factor.
Om de ontwikkeling van voedselbossen te stimuleren zet Groen Ontwikkelfonds Brabant 15 hectare grond in, die via een  openbare procedure te koop of te pacht worden aangeboden.
De pilot is interessant voor ondernemers, maar ook voor (groepen van) particulieren.
Vragen stellen kan tot 29 januari 2020. Op 12 februari 2020 wordt de Nota van Inlichtingen gepubliceerd. Vanaf dan kan ook worden ingeschreven.

Presentaties informatiebijeenkomst

Op woensdag 22 januari 2020 is een informatiebijeenkomst gehouden. Tijdens deze door Groen Ontwikkelfonds Brabant en Food Up Brabant georganiseerde bijeenkomst zijn presentaties gegeven over de volgende onderwerpen:

Mary Fiers, directeur van Groen Ontwikkelfonds Brabant, heeft een toelichting gegeven op het Ondernemend Natuurnetwerk.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inschrijfvoorwaarden lees de inschrijfleidraad.

Overzicht van (en meer informatie over) de beschikbare percelen.
De kaart met de ligging van de percelen.

Bijlage: concept-overeenkomst voedselbos

Bijlage: begrippenlijst