Grond voor voedselbossen

Groen Ontwikkelfonds Brabant start een pilot, waarbij op 5 locaties (Baarle-Nassau, Hooge en Lage Mierde, Putte en 2x Den Bosch) 22,5 hectare grond beschikbaar wordt gesteld voor de inrichting, het beheer en de exploitatie van een voedselbos. Alle gronden liggen binnen of grenzen aan het Natuurnetwerk Brabant.

Aanleiding voor de pilot

Voedselbossen kunnen op een steeds grotere aandacht rekenen van particuliere initiatiefnemers of grote voedselproducenten – en alles daartussen. De beschikbaarheid van grond is om diverse redenen voor veel initiatiefnemers een beperkende factor.
Om de ontwikkeling van voedselbossen te stimuleren zet Groen Ontwikkelfonds Brabant 22,5 hectare grond in, die via een openbare procedure te koop of te pacht worden aangeboden.
De pilot is interessant voor ondernemers, maar ook voor (groepen van) particulieren.

Drie nieuwe percelen, meer hectares

Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft drie percelen uit de inschrijving moeten terugtrekken: twee (Den Bosch) omdat de gemeente op de aangewezen hectares een oud verdedigingswerk wil blootleggen en een (Lage Mierde) omdat ter plekke de knolcyperus is aangetroffen. De aanwezigheid van deze lastig te bestrijden onkruidsoort staat een rendabele exploitatie van een voedselbos in de weg.

Daarentegen zijn ook drie nieuwe percelen toegevoegd: twee in Den Bosch en een in  Putte.

De wijzigingen hebben gevolgen voor de planning en de procedure. Zo willen we initiatiefnemers ook in de gelegenheid stellen om vragen te stellen over de nieuwe percelen. Dat kan nu nog tot uiterlijk 26 februari 2020.
Op 4 maart 2020 wordt het tweede deel van de Nota van Inlichtingen én de aangepaste inschrijfleidraad gepubliceerd. Vanaf dan kan ook worden ingeschreven.

Bekijk ook:

Presentaties informatiebijeenkomst

Op woensdag 22 januari 2020 is een informatiebijeenkomst gehouden. Tijdens deze door Groen Ontwikkelfonds Brabant en Food Up Brabant georganiseerde bijeenkomst zijn presentaties gegeven over de volgende onderwerpen:

Mary Fiers, directeur van Groen Ontwikkelfonds Brabant, heeft een toelichting gegeven op het Ondernemend Natuurnetwerk.