Evaluatierapport kavelruil De Maasheggen

In het gebiedsproces De Maasheggen in het noordoosten van Brabant is tussen 2017 en 2020 in totaal 73 hectare grond geruild. Zo’n 58 hectare, bijna 80 procent van het totaal, maakte onderdeel uit van Natuurnetwerk Brabant (NNB). Ondernemend Natuurnetwerk Brabant (ONNB) is daar bij inbegrepen.

Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft financiële middelen beschikbaar gesteld voor de kavelruil. Inmiddels is een tweede kavelruilproject gestart, met als doel om nog eens 140 hectare grond te ruilen en zo het Natuurnetwerk Brabant uit te breiden. Voor dit kavelruilproject is een subsidieaanvraag ingediend, die door Groen Ontwikkelfonds Brabant is beschikt.

Groen Ontwikkelfonds Brabant en Staatsbosbeheer hebben het eerste kavelruilproces geëvalueerd en hun bevindingen opgeschreven. Het evaluatiedocument biedt interessante tips, goede suggesties en relevante ‘lessons learned’.