P(r)achtgrond

Drie jaar geleden gaven negen Brabantse organisaties, waaronder Groen Ontwikkelfonds Brabant, een ambitieus statement af. Wij wilden meer voorwaarden gaan verbinden aan het gebruik van onze pachtgronden, om zo een verdergaande verduurzaming te realiseren. Die verduurzaming moet leiden tot verbetering van de bodemgesteldheid, de biodiversiteit en de waterkwaliteit in Brabant.
Binnenkort sluiten nog eens zestien partners zich bij ons aan, vooral gemeenten. Dat is niet zo vreemd als je bedenkt dat de overheid in het algemeen en gemeenten in het bijzonder veel grond in bezit hebben. Samen met het rijk, de provincie en de waterschappen hebben gemeenten een-derde van alle grond in Nederland in eigendom. Daarom is het zo belangrijk dat  overheden in actie komen.

De ondertekening van ons ambitiestatement door nog eens zestien nieuwe deelnemers is een mooie stap in de goede richting. Belangrijker dan dat zij hun handtekening zetten is dat zij hun woorden laten volgen door daden. Dat zien we in de praktijk overigens ook volop gebeuren. Er zijn veel goede voorbeelden van concrete verduurzamingsmaatregelen. Zo mogen steeds meer pachters geen gebruik meer maken van glyfosaathoudende middelen als Roundup. Ook worden er beperkingen gesteld aan de hoeveelheid mest en worden er bloemrijke akkerranden aangelegd.

Het is mooi te zien dat zoveel nieuwe partijen aanhaken en daarmee de meerwaarde van duurzame gronduitgifte onderschrijven. Volgende week donderdag 15 oktober organiseren wij samen met de provincie een webinar met de toepasselijke titel ‘Van pachtgrond naar pRachtgrond’. De interesse voor deze onlinebijeenkomst (want: corona) is groot. Tot vorige week hadden zich al meer dan driehonderd belangstellenden aangemeld. Voor een deel agrariërs en hun adviseurs, maar voor een nog groter deel beleidsmakers en bestuurders van gemeenten. Wilt u er ook bij zijn? Kijk op ons platform www.duurzamegronduitgifte.nl voor het programma van het webinar. U kunt zich ook via de site aanmelden.

Toen wij drie jaar geleden samen met negen andere organisaties het ambitiestatement opstelden, schreven we dat veel wegen naar Rome leiden. Dat is nog steeds zo.
We zijn nog niet ín Rome, maar we zijn wel al heel aardig op weg!

Mary Fiers
directeur Groen Ontwikkelfonds Brabant
mfiers@brabant.nl