Partnerorganisaties

In 2010 overhandigden twaalf organisaties op het gebied van natuur, water, milieu, landbouw, recreatie en landschap de provincie Noord-Brabant een manifest. Het manifest vormde de opmaat voor een bod van de organisaties om gezamenlijk 160 miljoen in de Brabantse natuur te investeren, mits de provincie dat bedrag zou verdubbelen. De provincie Noord-Brabant is op het voorstel ingegaan, heeft het Groen Ontwikkelfonds Brabant opgericht en het bedrag aangevuld met 240 miljoen.
In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 is een nieuw manifest gemaakt.
De manifestpartners zijn:

Het manifest van 2019 is ook ondertekend door de vijf grootste Brabantse gemeenten (Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg), die samen de B5 vormen, en door VNO-NCW. Het manifest wordt bovendien ondersteund door de gemeenten van Brabant, via de vier regio’s, en door Brabant Water.

Samenwerken

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant werkt waar mogelijk ook samen met andere organisaties aan het vergroten, verbinden en verbeteren van de Brabantse natuurnetwerken. Geïnteresseerd in samenwerking? Neem dan contact met ons op.