Partnerorganisaties

In 2010 overhandigden twaalf organisaties op het gebied van natuur, water, milieu, landbouw, recreatie en landschap de provincie Noord-Brabant een manifest. Het manifest vormde de opmaat voor een bod van de organisaties om gezamenlijk 160 miljoen in de Brabantse natuur te investeren, mits de provincie dat bedrag zou verdubbelen. De provincie Noord-Brabant is op het voorstel ingegaan, heeft Groen Ontwikkelfonds Brabant opgericht en het bedrag aangevuld met 240 miljoen.
In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 en 2023 zijn nieuwe manifesten gemaakt.
Lees hier

Het manifest van 2023 is ondertekend door

Samenwerken

Groen Ontwikkelfonds Brabant werkt waar mogelijk ook samen met andere organisaties aan het vergroten, verbinden en verbeteren van de Brabantse natuurnetwerken. Geïnteresseerd in samenwerking? Neem dan contact met ons op.