Partnerorganisaties

In 2010 overhandigden twaalf organisaties op het gebied van natuur, water, milieu, landbouw, recreatie en landschap de provincie Noord-Brabant een manifest. Het manifest vormde de opmaat voor een bod van de organisaties om gezamenlijk 160 miljoen in de Brabantse natuur te investeren, mits de provincie dat bedrag zou verdubbelen. De provincie Noord-Brabant is op het voorstel ingegaan, heeft het Groen Ontwikkelfonds Brabant opgericht en het bedrag aangevuld met 240 miljoen. De manifestpartners zijn:

Samenwerken

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant werkt waar mogelijk ook samen met andere organisaties aan het vergroten, verbinden en verbeteren van de Brabantse natuurnetwerken. Geïnteresseerd in samenwerking? Neem dan contact met ons op.