Ons goede voornemen voor 2021: dóórwerken

Meer bewegen. Stoppen met roken. Meer aandacht voor elkaar.
Het is de bijna traditionele top-3 van goede voornemens, die velen van ons aan het einde van elk jaar maken. Blijven doorwerken aan waar je al mee bezig bent staat daar niet tussen. Omdat we dat vanzelfsprekend vinden. Doen we dat immers niet elke dag?

Toch is dóórwerken ons belangrijkste voornemen voor 2021. “Focus op uitvoeringskracht”, hebben we het genoemd in de onderkop van ons jaarplan.
Maar als we dóórwerken met elkaar zo normaal vinden -wat is trouwens ‘normaal’ in de huidige tijd?-, waarom benoemen we het dan zo expliciet in ons jaarplan? Omdat het misschien wel eenvoudig líjkt, maar in de praktijk helemaal niet zo simpel ís.

Het realiseren van nieuwe natuur gaat niet vanzelf in Nederland. Ook niet in Brabant.
Wat het tot een ingewikkelde opgave maakt is dat vaak meerdere belanghebbenden betrokken zijn, met soms uiteenlopende opvattingen. Niet alle grondeigenaren zijn zomaar te verleiden om mee te doen. Dat kost overtuigingskracht en tijd.
Bovendien zijn de kosten van de aanleg van nieuwe natuur fors. Grond is nu eenmaal kostbaar in ons kleine land. De aanschaf van grond en/of ‘omvorming’ van veelal landbouwgrond naar natuur vraagt ook om een stevige eigen financiële inbreng van initiatiefnemers. Met alle risico’s die dat voor de initiatiefnemers meebrengt. Ook voor ondernemers die aan de slag willen met het Ondernemend Natuurnetwerk zijn de investeringen en onzekerheden groot.
Daarnaast moeten vergunningen en subsidies worden aangevraagd- en is soms (ook) archeologisch onderzoek nodig. Met een beetje pech moet het bestemmingplan worden aangepast en ben je zo máánden verder, zonder dat er ook maar een schop in de grond is gegaan.
Willen we versnelling aanbrengen in de realisatie van het (Ondernemend) Natuurnetwerk in Brabant, dan moeten we belemmeringen, die initiatiefnemers bij de uitvoering van hun plannen ervaren, zoveel mogelijk wegnemen. We willen potentiële natuurmakers verleiden om mee te doen en hen gelijktijdig de ondersteuning bieden, die ze nodig hebben om het soms taaie proces van natuurontwikkeling goed en snel te doorlopen.
Dát is wat wij bedoelen met ‘focus op uitvoeringskracht’. We willen ons niet verliezen in het schrijven van beleidsnotities of de zoveelste overlegtafel, maar vooral praktisch aan de slag blijven en ons elke dag opnieuw weer de vraag stellen wat we vandaag kunnen doen om te helpen de plannen van morgen te realiseren.

Dát is ons goede voornemen voor 2021. Misschien minder uitdagend dan meer bewegen, stoppen met roken of meer aandacht voor elkaar, maar minstens zo (in)spannend én belangrijk.
Dóórwerken dus!

Mary Fiers
directeur Groen Ontwikkelfonds Brabant
mfiers@brabant.nl