Nieuws

Vastlegging koolstof biedt kansen voor ondernemers

Landbouwgrond is bij uitstek geschikt voor het opvangen van CO2. Groen Ontwikkelfonds…

11 april 2021

Proefproject Nieuwe natuur in erfpacht

Groen Ontwikkelfonds Brabant biedt een nieuwe mogelijkheid om natuur te realiseren! Bij…

11 april 2021

Belangrijke aanpassingen subsidieregeling

Op 11 maart is de nieuwste versie van Subsidieregeling realisering natuurnetwerk Noord-Brabant¬†gepubliceerd…

11 maart 2021

Onderzoek naar tevredenheid van klanten

Natuurmakers die in de afgelopen twee jaar advies hebben gevraagd aan medewerkers…

03 februari 2021