Mooie cijfers op onze rapporten

Een rapportcijfer drukt uit hoeveel je van iets weet of hoe hard je je best hebt gedaan. Of een combinatie van die twee.
Ook wij hebben onlangs een rapportcijfer ontvangen. Een 7 ½. Het resultaat van alle waarderingen, die onze klanten ons in een recent uitgevoerd klanttevredenheidsonderzoek hebben toebedeeld.

Het is een rapportcijfer waar wij tevreden mee zijn. Maar misschien nog wel belangrijker dan dat is het onderliggende onderzoeksrapport, dat ons meer inzicht geeft in wat we goed doen en waar we nog winst behalen.
Wat het onderzoek, uitgevoerd door Motivaction, duidelijk maakt is dat de natuurmakers, met wie wij in gesprek waren of zijn over bijvoorbeeld onze subsidiemogelijkheden en de aan- of verkoop van grond, blij zijn met onze informele en prettige wijze van communiceren. Ook de kennis én de inzet van onze medewerkers worden geprezen. “Klanten zien Groen Ontwikkelfonds Brabant als een fijne, inhoudelijke sparringpartner. Zij stellen het bovendien op prijs dat de medewerkers proactief meedenken”, stellen de onderzoekers vast.
Dat is een plezierige constatering. Zeker als je bedenkt dat onze medewerkers zich elke dag weer voor de volle 100% inzetten om, samen met heel veel anderen, het natuurnetwerk in Brabant robuust en aaneengesloten te maken. Dat je de waardering daarvoor terugziet in dit klanttevredenheidsonderzoek doet goed.

Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Zo kan naar de mening van de deelnemers aan het onderzoek de doorlooptijd van de subsidieaanvragen korter en moet het formulier voor het aanvragen van subsidie leesbaarder worden. Ook de inschrijfleidraad, die wij hanteren bij de verkoop van onze gronden, kan op onderdelen duidelijker. Uiteraard gaan we daar ook onze uiterste best voor dóen!

De onderzoekers van Motivaction hebben ook gevraagd om een mening over onze collega’s van de Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant. De Werkeenheid bespreekt, vaak als eerste, natuurplannen met initiatiefnemers en adviseert over de kansrijkheid ervan. Ik ben blij te kunnen lezen dat ook het rapportcijfer van de Werkeenheid (7,1) prima is. Met de snelheid van reageren als voornaamste verbeter- én daarmee ook actiepunt.
Als je één generieke conclusie uit het klanttevredenheidsonderzoek (lees het onderzoek) mag trekken, dan is het wel dat over de gehele linie onze gezamenlijke dienstverlening wordt gewaardeerd.

Een 7,5 en een 7,1. Het zijn cijfers waar ik vroeger wel mee thuis durfde te komen…

Mary Fiers
directeur Groen Ontwikkelfonds Brabant
mfiers@brabant.nl