5 grootste steden investeren samen in natuur

De vijf grootste Brabantse steden (B5) werken samen aan het realiseren van minimaal 500 hectare aan natuur en 40 hectare aan ecologische verbindingszones. Deze inspanning hebben ze vastgelegd in het bidbook ‘Steden als schakels binnen natuurnetwerk Brabant’, dat op 4 oktober 2016 is aangeboden aan gedeputeerde Johan van den Hout.

Met de uitvoering van het bod van Breda, Eindhoven, Helmond, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg is een bedrag van zo’n 40 miljoen euro gemoeid, waarvan de helft wordt gevraagd aan het Groen Ontwikkelfonds Brabant. De steden dragen zelf zorg voor het beheer van de nieuw aan te leggen natuur.

Natuur in de stad draagt onder meer bij aan

 • een gezonde leefomgeving;
 • economische vooruitgang;
 • versterking van de toeristisch-recreatieve sector;
 • verbetering van de waterhuishouding in en rond steden.

Het bod

 1. De Brabantse B5-steden gaan samen
  • minimaal 500 hectare aan nieuwe natuur ontwikkelen. Dat doen zij waar mogelijk of nodig samen met manifestpartners, buurgemeenten en andere partijen;
  • minimaal 40 kilometer aan ecologische verbindingszones realiseren.
 2. De B5-steden dragen ook anderszins graag bij aan het versneld
  realiseren van het Natuurnetwerk Brabant. Zij zijn bereid om, in de rol van ambassadeur, een actief appèl te doen op andere partijen om ook een bod uit te brengen;
 3. De B5-steden zijn er van overtuigd dat cocreatie het bod kan versterken. Zij gaan daarom actief op zoek naar relevante partners.
  Onder cocreatie verstaan zij “samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces”. Die deelnemers kunnen, naast de manifestpartners, ook lokale en regionale ondernemers, agrariërs, omliggende gemeenten, natuur- en maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven zijn. Cocreatie levert niet alleen betrokkenheid op, maar zorgt ook voor innovatieve ideeën, waardecreatie en cofinanciering;
 4. In de komende jaren wacht de B5-steden ook de uitwerking van diverse integrale en daardoor vaak complexe (gebieds-)ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen hebben raakvlakken met diverse provinciale opgaven zoals economie, klimaatadaptatie, (verbrede) landbouw, innovatie, energie, water en natuur. De steden noemen dit meekoppelkansen. Zij willen, als onderdeel van dit bod, in een vervolgproces overeenkomsten sluiten met de provincie over de gezamenlijke uitvoering én financiering van deze gebiedsontwikkelingen, met meekoppelkansen voor nieuwe natuur en ecologische verbindingszones.

‘Brabant de gróenste!’

“Overal in de wereld wordt de natuur kapot gemaakt. Behalve in Brabant.” Was getekend Frank Lammers. Acteur, regisseur én erkend Brabant-promotor.
Hij prijst het initiatief van de steden Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg om in de komende jaren meer dan 500 hectare nieuwe natuur aan te leggen en ruim 40 kilometer aan ecologische verbindingszones te realiseren.