5 GROOTSTE STEDEN INVESTEREN IN NATUUR

VLOG 5:
Een ‘voedselbos’ in Eindhoven

Twee jaar nadat de vijf grootste steden van Brabant hun plannen voor de aanleg van nieuwe natuur hebben overhandigd aan Gedeputeerde Staten zijn de eerste resultaten zichtbaar. Zoals blijkt uit dit filmpje van de gemeente Eindhoven.

VLOG 4:
Boerenzwaluw in Den Bosch

Onder de Willemsbrug, vlakbij het centrum van ‘s-Hertogenbosch, broeden boerenzwaluwen uit Afrika. Stadsecoloog Johan Mees laat zien waar ze broeden.

Wil je ook laten zien waarom jij natuur in de stad zo waardevol vindt? Maak dan ook een vlog zoals Johan Mees en upload het.

VLOG 3:
Glaskruid in Den Bosch

Een kijkje achter de schermen bij gemeente ‘s-Hertogenbosch. Stadsecoloog Johan Mees laat de natuur in de stad zien. In deze video bespreekt hij het Klein Glaskruid dat op de oude stadsmuren groeit.

Wil je ook laten zien waarom jij natuur in de stad zo waardevol vindt? Maak dan ook een vlog zoals Johan Mees en upload het.

VLOG 2:
Stadsnatuurprojecten in Eindhoven

Arjan Ooms heeft in de afgelopen jaren meer dan vijftig (!) stadsnatuurprojecten in en rond Eindhoven gerealiseerd. “n hij blijft maar gaan”, zegt zijn dochter in zijn nieuwste vlog.

Arjan Ooms laat daarin zien hoe huiszwaluwen en vleermuizen hun eigen stekkie hebben gekregen in de stad Eindhoven. Een mooi voorbeeld van natuur in de stad!

Wil je ook laten zien waarom jij natuur in de stad zo waardevol vindt? Maak dan ook een vlog zoals Arjan Ooms en upload het.

VLOG 1:
‘Brabant de gróenste!’

“Overal in de wereld wordt de natuur kapot gemaakt. Behalve in Brabant.” Was getekend Frank Lammers. Acteur, regisseur én erkend Brabant-promotor.

Hij prijst het initiatief van de steden Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg om in de komende jaren meer dan 500 hectare nieuwe natuur aan te leggen en ruim 40 kilometer aan ecologische verbindingszones te realiseren. Benieuwd wat de grootste vijf steden van Brabant van plan zijn? Lees dan verder op deze website.

De natuurambities van de vijf grootste steden

De vijf grootste Brabantse steden (B5) werken samen aan het realiseren van minimaal 500 hectare aan natuur en 40 hectare aan ecologische verbindingszones. Deze inspanning hebben ze vastgelegd in het bidbook ‘Steden als schakels binnen natuurnetwerk Brabant’, dat op 4 oktober 2016 is aangeboden aan gedeputeerde Johan van den Hout.

Met de uitvoering van het bod van Breda, Eindhoven, Helmond, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg is een bedrag van zo’n 40 miljoen euro gemoeid, waarvan de helft wordt gevraagd aan het Groen Ontwikkelfonds Brabant. De steden dragen zelf zorg voor het beheer van de nieuw aan te leggen natuur.

Natuur in de stad draagt onder meer bij aan

  • een gezonde leefomgeving;
  • economische vooruitgang;
  • versterking van de toeristisch-recreatieve sector;
  • verbetering van de waterhuishouding in en rond steden.

Lees meer over

  • waarom de vijf steden dit doen?
  • wat het moet opleveren?
  • wat de actuele stand van zaken per gemeente is?
  • hoe je zelf filmpjes over natuur in de stad kunt uploaden?