Actueel aanbod in gebiedsprocessen

Groen Ontwikkelfonds Brabant werkt intensief samen met veel partijen om het Natuurnetwerk Brabant te realiseren. Vaak vindt de realisatie van nieuwe natuur plaats in een gebiedsproces (al dan niet met kavelruilen).

Indien gronden van Groen Ontwikkelfonds Brabant betrokken zijn of worden bij een gebiedsproces, dan vindt u daarover op deze pagina meer informatie.

Bent u op zoek naar informatie over eerdere grondverkopen, kijk dan in ons Archief onder ‘afgeronde projecten’

Natte Natuurparel Wijboschbroek

Waterschap Aa en Maas is als trekker in het gebied Wijboschbroek voortvarend aan de slag om percelen voor realisatie van nieuwe natuur beschikbaar te krijgen. Om de resterende opgave in de kern van deze natte natuurparel te kunnen voltooien stelt Groen Ontwikkelfonds Brabant opnieuw haar gronden beschikbaar voor dit gebiedsproces. Waterschap Aa en Maas en Groen Ontwikkelfonds Brabant nodigen eigenaren en belangstellenden uit om deel te nemen aan de afronding van de natuurdoelrealisatie in dit gebied.

Natte Natuurparel Wijboschbroek

Gebiedsproces Sint Anthonis

Op 30 november 2020 hebben gemeente Sint Anthonis, waterschap Aa en Maas en Groen Ontwikkelfonds Brabant het startsein gegeven voor een gebiedsproces in de gemeente Sint Anthonis. Agrarisch ondernemers of andere geïnteresseerden worden daarom nadrukkelijk opgeroepen mee te doen aan het gebiedsproces.

Gebiedsproces Sint Anthonis

Verborgen Raamvallei

Waterschap Aa en Maas en Groen Ontwikkelfonds Brabant zijn op zoek naar partijen die willen investeren in de ontwikkeling van nieuwe natuur in De Verborgen Raamvallei (gemeente Land van Cuijk). Daarvoor is meer dan 42 hectare grond beschikbaar.

Verborgen Raamvallei