Pilot Natuur in Erfpacht

Wilt u nieuwe natuur ontwikkelen en heeft u daarvoor al grond op het oog, maar (nog) onvoldoende financiƫle middelen om die grond ook daadwerkelijk aan te kopen?

Groen Ontwikkelfonds Brabant biedt, als pilot, een aantrekkelijke oplossing: wij kopen onder voorwaarden de grond, die natuurmakers vervolgens voor langere tijd (maximaal 30 jaar) in erfpacht kunt nemen.
De belangrijkste voorwaarden zijn wel dat
a) de grond ligt in het Natuurnetwerk Brabant (NNB),
b) volgens de subsidiekaart in aanmerking komt voor een subsidie voor de waardevermindering van de grond en dat
c) er een plan wordt voorgelegd dat aantoonbare meerwaarde oplevert voor de natuurontwikkeling in Brabant.

Voor meer informatie over mogelijkheden en voorwaarden, zie
Flyer Natuur in erfpacht