Wat is Ondernemend Natuurnetwerk Brabant?

Een robuust natuurnetwerk in Brabant in 2027. Met dat doel voor ogen hebben het provinciebestuur en twaalf organisaties op het gebied van natuur, water, milieu, landbouw, recreatie en landschap in 2010 concrete afspraken gemaakt, waar het Groen Ontwikkelfonds Brabant nu (mede) uitvoering aan geeft. 
Een van de afspraken
is dat ondernemers in de gelegenheid worden gesteld om een deel van het natuurnetwerk te ontwikkelen. Met behoud van het economische verdienmodel. Dat wordt ook wel Ondernemend Natuurnetwerk Brabant genoemd.

VOORBEELD!

Een goed voorbeeld van Ondernemend Natuurnetwerk Brabant is het initiatief van Wim en Harriëtte van Roessel van De Regte Heijden. Zij plantten fruit- en notenbomen aan op hun melkveebedrijf in Riel. Daartussen grazen nu hun koeien en kippen. Zo combineren zij veeteelt met agroforestry.
Lees hier meer over het initiatief van De Regte Heijden.

Nieuwe economische kansen

Misschien heeft u al ervaring met het aanleggen van natuur op uw bedrijf? Of wilt u (een deel van) uw gronden omvormen tot Ondernemend Natuurnetwerk? Wellicht wilt u met een nieuw businessmodel aan de slag?

Natuurontwikkeling in het kader van Ondernemend Natuurnetwerk kan om meerdere redenen interessant zijn: Natuurontwikkeling in combinatie met nieuwe vormen van landbouw opent economische perspectieven voor u als ondernemer Natuurontwikkeling maakt de omgeving aantrekkelijker en kan recreatie op of rond uw bedrijf stimuleren.
Het is een manier om grond binnen het Natuurnetwerk Brabant in eigen beheer te blijven gebruiken of om extra grond onder uw bedrijf te krijgen. Dit met behoud van toeslagen en mestplaatsingsruimte.

Het concept Ondernemend Natuurnetwerk is samen met de agrarische sector ontwikkeld en schept mogelijkheden voor zowel gangbare als biologische bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan agroforestry in combinatie met veehouderij of fruitteelt met hagen en struweel voor natuurlijke bestrijding.

ZLTO ONDERSTEUNT!

ZLTO is betrokken geweest bij de ontwikkeling van het concept Ondernemend Natuurnetwerk Brabant.

Wilt u als agrariër zelf natuur ontwikkelen? Het Groen Ontwikkelfonds Brabant ondersteunt met geld, grond en advies.

Niet alleen voor agrariërs

Overigens is het Ondernemend Natuurnetwerk Brabant niet alleen interessant voor agrariërs, maar ook voor bijvoorbeeld recreatiebedrijven, particuliere landgoedeigenaren én innovatieve ondernemers met vernieuwende ideeën over hoe natuur gecombineerd kan worden met een duurzaam verdienmodel.

Twee vergoedingen

Wie kiest voor de principes van het Ondernemend Natuurnetwerk Brabant, komt in aanmerking voor twee vergoedingen:

  • als (landbouw)grond wordt omgevormd naar grond waarop ook natuurdoelen worden gerealiseerd, gaat dat meestal gepaard met een waardedaling. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant compenseert die daling tot maximaal 50% van de waarde;
  • het Groen Ontwikkelfonds Brabant draagt bovendien tot maximaal 50% bij in de inrichtingskosten.

Als tegenprestatie wordt op de percelen een overeenkomst (een zogenaamde kwalitatieve verplichting) gevestigd, waarin afspraken over de status en het gebruik van de grond blijvend worden vastgelegd.

Overigens hoeven in het bestemmingsplan de gronden geen volledige natuurbestemming te krijgen.

Meer informatie

De medewerkers van de Werkeenheid adviseren graag bij de verdere uitwerking van plannen. Neem contact met de Werkeenheid op via 06–18303065 of via mail.