Aanbod panden

Groen Ontwikkelfonds Brabant biedt te koop aan:

Midgraaf 25, Babyloniënbroek (VERKOCHT)

Boerderij met bijgebouwen op een perceel van 7.000 m2. Prijs op aanvraag.

Het object is in eigendom van de provincie Noord-Brabant en wordt door Groen Ontwikkelfonds Brabant te koop aangeboden. Deze prachtige locatie is met omliggende landbouwgronden aangekocht ten behoeve van de realisatie van het direct aangrenzende nieuwe natuurgebied . Dat natuurgebied wordt het leefgebied van de bittervoorn en de kleine en grote modderkruiper. Ook wordt gewerkt aan de verbetering van de waterkwaliteit en de verdrogingsbestrijding van de Natte Natuurparel Andelsch Broek & Pompveld.
Alle bijgebouwen worden gesloopt. In het kader van hergebruik kan een kandidaat-koper in overleg met Groen Ontwikkelfonds Brabant afspraken maken over eventueel te behouden fundering van de te slopen gebouwen. Mestputten worden niet gezien als fundering en worden gesaneerd. Gedurende de verkoopperiode (tot en met 16 september 2019) kunnen kandidaten kopers een bod (zonder ontbindende voorwaarden) uitbrengen.
Voor meer informatie zie de website van Makelaardij Meeuwis.