Rekenvoorbeeld

Hoe komt de virtuele duurzaamheidsbieding tot stand?

Daarvoor wordt de volgende rekensom gehanteerd:
de virtuele duurzaamheidsbieding = de geboden pachtprijs + (geboden pachtprijs x duurzaamheidsscore, gedeeld door 10).

Een rekenvoorbeeld

Voor een kavel melden zich vier gegadigden.

Inschrijver 1 biedt een prijs van 1180 euro per hectare. Hij beschikt over het certificaat MDV. Dat levert hem een duurzaamheidsscore op van 0,7. Zijn virtuele duurzaamheidsbieding is daarmee 1180 euro + 82,6 (1180 euro x 0.7, gedeeld door 10) = 1262,60 euro.

Inschrijver 2 biedt 730 euro per hectare en kan een certificaat SKAL dierlijk overleggen. Zijn virtuele duurzaamheidsbieding is 730 euro + 452,60 (730 euro x 6,2, gedeeld door 10) = 1182,60 euro.

Inschrijver 3 biedt de hoogste prijs. Hij is bereid 1250 euro per hectare te betalen, maar heeft geen duurzaamheidscertificaten. Zijn virtuele duurzaamheidsbieding is daarmee 1250 euro.

Inschrijver 4 biedt 880 euro per hectare. Hij heeft meerdere duurzaamheidscertificaten, namelijk Milieukeur plantaardig, MDV en Weidemelk. Dat levert hem een duurzaamheidsscore op van 5,5. Zijn virtuele duurzaamheidsbieding is daarmee 880 euro + 484 (880 euro x 5,5, gedeeld door 10) = 1364 euro.

In dit rekenvoorbeeld wordt de pacht gegund aan inschrijver 4. Hij had weliswaar niet de hoogste pachtprijs geboden, maar compenseerde dat met een hoge duurzaamheidsscore.