8 Stappen naar subsidie

Hoe komt u in 8 stappen van een idee naar subsidie?

Stap 1

u heeft een idee of wellicht al wel een uitgewerkt plan;

Stap 2

vraag de Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant om een inschatting te maken van de kansrijkheid van uw plan;

Stap 3

is het een kansrijk plan, dan kan Groen Ontwikkelfonds Brabant worden gevraagd om een pretaxatie te laten uitvoeren. Zo kan de waarde van de betrokken percelen worden bepaald. Het geeft duidelijkheid over de hoogte van een mogelijk later door Groen Ontwikkelfonds Brabant toe te kennen subsidie. De pretaxatie is niet noodzakelijk en kan ook ná de aanvraag plaatsvinden;

Stap 4

u stelt het definitieve projectplan op en dient, samen met het projectplan, een subsidieaanvraag in bij Groen Ontwikkelfonds Brabant;

Stap 5

de adviescommissie van Groen Ontwikkelfonds Brabant beoordeelt de subsidieaanvraag en brengt advies uit aan de directeur van Groen Ontwikkelfonds Brabant. De directeur neemt een besluit. In geval van een positief besluit ontvangt u een subsidiebeschikking;

Stap 6

u gaat uw plan realiseren. Onderdeel van de realisatie is het vestigen van de Kwalitatieve verplichting bij de notaris.

Stap 7

na inrichting verzoekt u om vaststelling van de subsidie;

Stap 8

Groen Ontwikkelfonds Brabant stelt de subsidie vast.

Gefeliciteerd! U kunt zich nu de trotse eigenaar noemen van een natuurgebied.