Aanvraagformulier aankoop, verkoop en ruiling

Klik hier voor een overzicht van de percelen die op dit moment te koop of  als pachtgrond worden aangeboden.

Door onderstaand aanvraagformulier in te vullen dient u een verzoek in bij Groen Ontwikkelfonds Brabant om percelen te ruilen, te verkopen of aan te kopen. Uw verzoek wordt beoordeeld op de bijdrage die het levert aan het realiseren van het Natuurnetwerk Brabant (NNB).
Mocht dit tot een positief besluit leiden dan vindt er een openbare verkoopprocedure plaats.

Is uw verzoek kansrijk?

U kunt uw plan voorleggen aan de Werkeenheid Brabants Natuurnetwerk. De medewerkers van de Werkeenheid kunnen u adviseren over onder meer de mogelijkheden die Groen Ontwikkelfonds Brabant biedt en hoe subsidie kan worden aangevraagd. Lees hier meer over wat de Werkeenheid voor u kan betekenen.

Waar ligt uw grond?

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant bezit grond in én buiten het Natuurnetwerk. De gronden binnen het NNB worden altijd verkocht met als directe doel om er natuur van te maken. De gronden buiten het NNB worden, veelal door grondruil, benut om elders natuur te realiseren. Klik hier voor de kaart van het Natuurbeheerplan. Op deze kaart kunt u zien of de betrokken percelen in het NNB liggen.

Alvast een taxatie laten doen?

Met dit formulier kunt u, voorafgaand aan een eventuele subsidieaanvraag bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant, het fonds verzoeken om percelen, die betrokken zijn in plannen voor natuurontwikkeling, te laten taxeren.

Kadastrale gemeente of code?

Bij invullen van onderstaand formulier wordt u gevraagd om een kadastrale gemeente of code in te vullen.
Op deze kaart kunt u de kadastrale situatie in de provincie Noord-Brabant raadplegen. U vindt daar ook codes, die een samenvatting zijn van de kadastrale gemeenten, secties en nummers. U mag de codes invullen bij kadastrale gemeente. U hoeft in dat geval sectie en nummer niet meer in te vullen!

Gelijkberechtiging

Bij de verkoop van natuurgronden wordt het principe van gelijkberechtiging toegepast.

Het formulier