Controleprotocol

Als een project waarvoor subsidie van Groen Ontwikkelfonds Brabant is verkregen is afgerond, verzoekt de subsidieontvanger Groen Ontwikkelfonds Brabant om het project af te rekenen. Voor sommige projecten wordt door Groen Ontwikkelfonds Brabant (zie uw beschikking) een accountantsverklaring gevraagd. Hiervoor is een accountantscontroleprotocol opgesteld.